PvdA in tweede termijn van de begrotingsbehandeling

DALFSEN – PvdA Dalfsen steunt begroting niet. Gisteravond hebben we als gemeenteraad in tweede termijn met elkaar gesproken over de begroting voor 2019 – 2023. In eerste termijn gaven wij aan grote moeite te hebben met de keuzes van dit college. Bezuinigingen op belangrijk functies als consultatiebureaus, welzijnsprojecten en gemeentelijke infopunten kunnen niet op onze steun rekenen.

Bovendien kiest het college gevormd door CDA en Gemeentebelangen ervoor de komende jaren de OZB flink te verhogen. Dit gecombineerd met de stijgende afvalstoffenheffing vormt een grote tegenvaller voor onze inwoners.

Een tegenvaller die wat ons betreft te voorkomen is. Dalfsen is een financieel gezonde gemeente met afdoende reserves om een tegenvaller op te vangen. Helaas kiest het college ervoor de komende jaren verder te sparen en dit te doen ten koste van voorzieningen en de portemonnee van onze inwoners. Hierin werd het college gesteund door de collegepartijen CDA en Gemeentebelangen.

Door enkele wijzigingen vanuit de raad zijn de consultatiebureaus en het infopunt Lemelerveld voorlopig veilig gesteld maar alles overziend konden wij niets anders doen dan tegen deze begroting te stemmen.

Onze bijdrage in tweede termijn:

Voorzitter. Dank aan het college op de antwoorden uit eerste termijn. Ook namens ons dank voor de toezeggingen rondom met name ROVA en de bijdrage voor de duurzame dorpen.

Echter, onze kritiek zoals geuit in eerste termijn blijft volledig overeind. En onze verbazing is in eerste termijn eigenlijk alleen maar groter geworden. Een rasoptimist zou kunnen stellen dat we in Dalfsen voor het tweede jaar op rij het toppunt van dualisme mogen ervaren.

Waarbij het college op belangrijke punten door beide collegepartijen teruggefloten wordt. De partijen houden schone handen en maken mooie sier met het afwenden van groot rampspoed. Maar dat is wel rampspoed die men aan de voorkant had kunnen voorkomen. Wij vinden dit een uiterst kwalijke manier van besturen.

Er is grote ophef en beroering ontstaan in onze gemeenschap. Achteraf totaal onnodig. Dit doet de geloofwaardigheid van de politiek wat ons betreft absoluut geen goed.

Voorzitter, onze kritiek blijft overeind. Het stoort ons dat de meevallende septembercirculaire ingezet lijkt te worden om de OZB nog verder te kunnen verhogen terwijl deze middelen gewoon bedoeld zijn om onze primaire taken uit te voeren. Daarom dienen wij een amendement van de ChristenUnie om dit te corrigeren mede in.

Verder steunen wij uiteraard de amendementen rondom de consultatiebureaus en het gemeentelijk info punt in Lemelerveld. Gelukkig zijn deze voorstellen van het college weer net zo snel als ze verschenen onschadelijk gemaakt.

Steun ook voor amendement compensatie ziektekostenverzekering van de ChristenUnie.

Echter, deze begroting is een begroting die erg ver van ons afstaat. Wij zouden teveel dingen zelf anders doen. En dan heb ik het alleen nog maar op de ombuigingen en niet ombuigingen en het belastingplan. Maar nog niet over de andere 60 miljoen die onze begroting vormt. Laat staan het voorstel voor het verhogen van de OZB zoals die er nu ligt. Dit is domweg het op kosten jagen van onze inwoners terwijl wij hier de noodzaak niet toe zien.
Kortom.

Wij dienen een aantal amendementen mede in op onderwerpen waar wij invloed kunnen uitoefenen. Het steunen van de totaalbegroting blijft een brug te ver.

Dank voor uw aandacht.

Leander Broere
Jose Eilert

 

 

Artikel delen: