Stip aan de horizon voor ons buitengebied - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Stip aan de horizon voor ons buitengebied

DALFSEN – De CDA-fractie heeft eerder dit jaar raadsvragen gesteld over de toekomst van het buitengebied, omdat wij vinden dat er een duidelijke visie voor het buitengebied moet zijn. Maandagavond is op ons verzoek dit onderwerp in de raadzaal behandeld.

Wordt er dan nu niets voor de ondernemers of reeds gestopte ondernemers in het buitengebied van onze gemeente gedaan? Zeker wel, er zijn diverse mogelijkheden om deze ondernemers te ondersteunen maar dit is vaak niet duidelijk en meestal toegespitst op de gestopte ondernemers. Wij willen graag meer inzicht aan de voorkant: welke stip aan de horizon zet de gemeente Dalfsen?

Dalfsen is bij uitstek een plattelandsgemeente, met een groot oppervlak aan agrarische gronden en een diversiteit aan bewoners en ondernemers. De agrarische sector is naast de zorg die ze dragen voor het landschap ook een belangrijke economische pijler. Wat hierbij opvalt is dat er geen grote expansie heerst , ook vestigen er in onze gemeente veelal geen grote nieuwe bedrijven. Dalfsen is dan ook bij uitstek een gemeente voor gezinsbedrijven en die willen wij als CDA-fractie koesteren en behouden. Veel bedrijven in onze gemeente zijn verwant aan deze sector en zorgen dus voor werkgelegenheid. Ook voor deze bedrijven is het dus van belang welke mogelijkheden de gemeente de agrariërs kan en wil bieden zodat er voor deze bedrijven een helder beeld ontstaat. De CDA-fractie staat voor een gezonde balans tussen agrariërs, natuur en recreatie. Wat onze fractie betreft wordt er te veel OVER , in plaats van MET onze inwoners in het buitengebied gesproken.

De agrarische sector zit vol met verrassende wet- en regelgeving en juist dan is het heel prettig als je eigen gemeente weet wat ze voor ogen heeft. Wij waren daarom heel content met de bijeenkomst die afgelopen vrijdag in het gemeentehuis voor de agrariërs werd georganiseerd. Een mooie opkomst en een heldere, open discussie. “Hoe ziet de gemeente het buitengebied de komende 10 jaar?” Deze vraag van een van de aanwezigen raakt de kern: een stip op de horizon is en blijft een vereiste.

Welk perspectief? Bestaande bedrijven moeten wat ons betreft een hoger rendement kunnen halen, als dat in de vorm van groei is moet daar (waar mogelijk) ruimte voor zijn. Maar ook bij verbreding en duurzame innovatie is het fijn als de mogelijkheden bekend zijn. Ook dit werd afgelopen vrijdag kenbaar gemaakt. Meedenken en zoeken naar oplossingen: wees als gemeente creatief waar het kan. Laat als gemeente aan de sector zien dat je respect en waardering hebt en maak inzichtelijk wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Benut bestaande middelen, zoals de inzet van een ervencoach en de mogelijkheden van de sociale en psychologische hulp als het even tegenzit.

De bijeenkomst van afgelopen vrijdag is een hele mooie stap en werd enorm gewaardeerd. Wat de CDA-fractie betreft gaat de gemeente Dalfsen hier mee door en zet ze samen met de bewoners en ondernemers van ons buitengebied een stip aan de horizon. Na onze inbreng hebben alle fracties aangegeven de toekomst van de agrarische sector en het buitengebied te willen implementeren in de nieuwe omgevingsvisie. Deze wordt in 2020 opgesteld!
Bert Ruitenberg, CDA fractie Dalfsen

Foto 1
Artikel delen: