Ondertekening samenwerkingsovereenkomst. - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst.

DALFSEN – NIEUWLEUSEN – Saam Welzijn en Agnietencollege samen eigenaar van Talentenbrigade. Woensdagochtend 4 december 2019, tussen 10.15 uur en 10.45 uur, tekenen directeuren en coördinatoren van Saam Welzijn en Agnieten College- Talentenbrigade een samenwerkingsovereenkomst. Daarin spreken ze af om gezamenlijk eigenaar te worden van de Talentenbrigade.

 

Vanaf augustus 2018, toen zowel het Agnieten College als Saam Welzijn een onderkomen vonden in Kulturhus De Spil, werd de samenwerking tussen beide partijen al eenvoudiger en laagdrempeliger.

Jongeren buurten bij Saam Welzijn en jongerenwerkers buurten in de pauzes bij het Agnieten College. Met de start van de Talentenbrigade, eind november 2018, werd de samenwerking nog sterker en eenvoudiger. Jongeren die in de praktijk allerlei activiteiten en evenementen gingen organiseren raakten het werk van Saam Welzijn.

Vooral omdat de Talentenbrigade zich op het domein begeeft van school, samenleving en welzijn. Geleidelijk ontstond er een soort natuurlijke samenwerking en de wens om samen aan de slag te gaan.

Werken met een gezamenlijke visie, terug te vinden in doelstellingen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

“ Jongerenwerkers die docenten in het lokaal ondersteunen en docenten die in het veld de jongerenwerkers bijstaan en ondersteunen “.

Gezamenlijke doelstellingen zijn door Saam Welzijn en Agnieten College Talentenbrigade opgesteld en uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst.

Beide organisaties starten binnenkort samenwerking met de regio Zwolle, specifiek gericht op het project Impacter en het project doorlopende leerlijnen. Ook weer met het doel om jongeren te helpen met het maken van keuzes, door ze kennis te laten maken met praktijkplekken in bouw, cultuur, onderwijs en zorg.

 

Voor beide organisaties is deze structurele samenwerking nieuw, tegelijk is het een geweldige uitdaging ! Onderwijs en Welzijn werken in Nederland nog niet eerder op deze unieke manier samen.  Het Agnieten College en Saam Welzijn willen er 100% voor gaan, omdat het uiteindelijk de jongeren ten goede zou komen.

 

Een moeder over de Talentenbrigade :

“ Als de Talentenbrigade er niet was geweest had onze dochter al lang op het  Speciaal Onderwijs gezeten “ !

De overeenkomst gaat in op 18 november 2019.

Het betreft een verregaande vorm van samenwerken, namelijk een gezamenlijk eigenaarschap of co-creatie m.b.t. de Talentenbrigade.

Kernpunten in onze gezamenlijke doelstellingen voor de groep jongeren van de Talentenbrigade :

  • Het ontdekken en ontwikkelen van het eigen talent
  • Zelfstandig en in groepsverband kunnen werken
  • Groeien in zelfvertrouwen en in vertrouwen naar de ander
  • Ontwikkelen van je eigen persoon
  • Eigen creativiteit ontdekken, kunnen inzetten en versterken
  • Sociale ontwikkeling middels leren oefenen in groepen, activiteiten, organisatie en in de eigen omgeving
  • Veiligheid, zorg en vertrouwen ervaren binnen de omgeving van de Talentenbrigade, Saam Welzijn en het Agnieten College
  • Iedereen krijgt de mogelijkheid om op een voor hem of haar geschikte plek en omgeving mee te doen
  • De Talentenbrigade is een oefenplaats om je eigen kracht te vergroten, en om uit te gaan van datgene waarin jij goed bent, kracht geeft ons bouwstenen voor het om kunnen gaan met onze kwetsbaarheid.

In ons gezamenlijk eigenaarschap blijven wij uitgaan van onze eigen expertise. Saam Welzijn richt zicht allereerst op Welzijn en het Agnieten College richt zich op onderwijs en begeleiding.

 

Juist de Talentenbrigade geeft mogelijkheden om beide expertises samen te brengen, en complementair aan elkaar te zijn, zodat we voor de jongeren, en voor onze eigen organisaties, een win-win situatie kunnen gaan creëren.

 

Verdere praktische uitwerking van de samenwerking is terug te vinden in het samenwerkingsdocument.

 

De ondertekening van deze samenwerking, in gezamenlijk eigenaarschap, vindt plaats door beide directeuren en door beide coördinatoren.

 

Namens :  Saam Welzijn                       Agnieten College Nieuwleusen

 

Directeur Wout Noorman                    Directeur Tineke Meijerink

 

 

Coördinator Jongerenwerk                  Coördinator Talentenbrigade

 

Emmelie Luiken                                      Mink de Vries

 

 

 

 

 

Datum   4 december  2019

 

Nieuwleusen – Gemeente Dalfsen

 

 

 

 

 

Foto's 2
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst. - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: