Samen zingen én muziek 12 december

OUDLEUSEN – Samen zingen met de Lofstem. U bent van harte welkom op de jaarlijkse kerstsamenzang van Christelijk gemengde zangvereniging ‘De Lofstem’ uit Oudleusen op donderdag 12 december in de PKN kerk te Oudleusen.

Medewerking wordt die avond verleend door Muziekvereniging “Exselsior” uit Dalfsen.

Onder leiding van dirigent Jan van de Kamp worden bekende kerstliederen gezongen, begeleidt op de piano door Wim Kanis.

De toegang is gratis met na afloop een collecte voor de gemaakte onkosten.

Aanvang         : 20.00 uur

Kerk open       : 19.30 uur

Na afloop kunt u onder het genot van chocolademelk met iets lekkers nog even gezellig napraten.

Artikel delen: