Expeditie Vrijheid 178 scholen doen mee

ZWOLLE  – Het Historisch Centrum Overijssel lanceert 15 januari het educatief programma Expeditie Vrijheid. Al vóór deze lancering hebben zich het ongekende aantal van 178 Overijsselse scholen voor dit lespakket aangemeld.

Succesvolle benadering

Expeditie Vrijheid is een methodevervangend lespakket, dat de koppeling legt tussen de leerdoelen voor de Tweede Wereldoorlog en de eigen omgeving van de leerlingen: naast het Amsterdamse verhaal van Anne Frank wordt aan de Deventerse Etty Hillesum aandacht besteed, naast het bombardement op Rotterdam komen de bombardementen op Enschede en Nijverdal langs, naast de Februaristaking wordt de impact van de April-mei-staking, begonnen in Hengelo bij Stork, besproken. Daarnaast sluit elk van de zes lessen af met een burgerschapsopdracht, waarbij de leerlingen de lesstof verwerken door opdrachten die werken aan multiperspectiviteit, mensenrechten en empathisch vermogen. Daarmee is dit lespakket de perfecte voorbereiding op WO2-excursies in de eigen omgeving en daarbuiten.

Dankzij het onderwijs

Expeditie Vrijheid is ontwikkeld samen met tien Overijsselse partnerscholen. Projectleider Willemijn Zwart: “Zonder de bijdrage van deze tien top-scholen, was het ons nooit gelukt een lespakket te ontwikkelen dat zó goed aansluit bij de wensen van het onderwijs. Het belang van burgerschap, inzetten op methodevervangend werken (scheelt tijd!) en de kracht van de eigen omgeving om onderwijs voor leerlingen betekenisvol te maken, dat zijn hun ideeën, waar nu gelukkig nog veel meer scholen voor warm blijken te lopen.

 

Aan de hand van deze expeditieposter onderzoeken leerlingen in Expeditie Vrijheid de betekenis van oorlog en vrede in hun eigen omgeving.  (High-res-beeld van deze poster is op te vragen bij Willemijn Zwart, via wzwart@ijsselacademie.nl, 06-30261186)

 

Freedom Challenge

Expeditie Vrijheid richt zich primair op groep 7-8 van de basisschool. Maar ook voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs heeft het Historisch Centrum Overijssel een lespakket ontwikkeld: De Freedom Challenge, in samenwerking met RTV Oost. Ook dit project wordt woensdag 15 januari 2020 gelanceerd. In dit project maken leerlingen een vrijheidsvlog, gekoppeld aan een van de zeventien thema’s die centraal staan in het brede HCO-vrijheidsprogramma.

 

Overijssel is in 1945 in zeventien dagen bevrijd: van 1 tot 17 april bevrijdden met name Canadese en Poolse troepen deze provincie.  Aan elk van deze bevrijdingsdagen (1-17 april) is een thema gehangen.

 

Leerlingen maken in groepjes een filmpje, waarbij de eigen docent de beste filmpjes instuurt naar RTV Oost. Deze filmpjes kunnen in het bevrijdingsprogramma van RTV Oost, van 1 tot 17 april 2020 gebruikt worden én de winnende leerlingen krijgen een exclusieve rondleiding achter de schermen bij deze regionale omroep.

Kennisnet & Comenius Award

Expeditie Vrijheid is door Kennisnet aangewezen als een van de vier voorbeeldprojecten op het gebied van digitaal erfgoed in het onderwijs. Hierdoor heeft Expeditie Vrijheid landelijk bekendheid gekregen, waardoor ook andere provincies interesse hebben getoond voor een vertaling naar hun regio. Ook is het Historisch Centrum Overijssel voornemens Expeditie Vrijheid in te sturen voor de Europese onderwijsprijs Comenius Award, door het innovatieve karakter van het lespakket, waarbij digitaal en fysiek erfgoed gekoppeld aan de eigen omgeving en burgerschap in het onderwijs ingezet wordt, op een duurzame manier: methodevervangend en langdurig inzetbaar.

Artikel delen: