Toekomstige uitbreiding mogelijk naar Dalfsen West - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen

Toekomstige uitbreiding mogelijk naar Dalfsen West

DALFSEN – Op dit moment zijn de gronden op de locatie Oosterdalfsen, vrijwel geheel uitgegeven en wordt het bestemmingsplan Oosterdalfsen Noord opgesteld. Dit is noodzakelijk om aan de woningvraag te kunnen voldoen. Om na dit bestemmingsplan nog woningkavels uit te kunnen geven wordt verder gekeken naar een toekomstige woningbouwlocatie.

Voor de toekomstige woning locatie is in 2018 een vooruitbreiding ten zuiden van Ankum aangewezen als meest geschikte woonuitbreiding. Voor dit gebied is op 19 febr. 2018 een voorkeursrecht gevestigd, zodat er in de toekomst gebouwd kan worden. Dit voorkeursrecht zal na 3 jaar vervallen als de gemeente nog geen structuurvisie voor het gebied heeft opgesteld.

Voor het gebied als genoemd wordt nu een structuurvisie gemaakt, zodat het voorkeursrecht met 3 jaar kan worden verlengd. Binnen die termijn dienen de gronden vervolgens in een omgevingsplan een andere functie te krijgen. Daarmee wordt het recht met vijf jaar verlengd. Er zijn een aantal zienswijzen binnengekomen die behandeld gaan worden.

Dalfsen zal zeker in de toekomst meer met deze situaties te maken krijgen. Op dit moment vindt er een grote trek van mensen uit het westen naar het oosten plaats, deels als gevolg van het thuiswerken. Maar ook Dalfsen zelf heeft het afgelopen jaar een vrij forse toename ondergaan aan bewoners. Het inwonertal is in een jaar met 336 inwoners toegenomen. Dalfsen behoort met Ommen tot de grootste steigers in Overijssel. Daarbij komt ook nog dat het aantal mensen in 1 woningen sterk is gedaald als gevolg van uitwoning en echtscheidingen. Dus Dalfsen heeft heel wat woningen nodig in de toekomst.

WvdV

Foto's 2
Toekomstige uitbreiding mogelijk naar Dalfsen West - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen
Artikel delen: