Omwonenden zijn tegen hoogbouw in Oosterdalfsen Noord - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen

Omwonenden zijn tegen hoogbouw in Oosterdalfsen Noord

DALFSEN – Hoger bouwen in Oosterdalfsen Noord is voor de omwonenden echt een brug te ver. ‘Meer dan drie bouwlagen wordt door de buurt gezien als een onnodige en onbespreekbare optie’, zo blijkt uit de reactie die naar de raadscommissie is gestuurd. De bewoners verwijzen naar de in 2011 vastgestelde uitgangspunten voor Oosterdalfsen. Daarin staat dat er sprake is van een overgangsgebied tussen dorpskern en buitengebied voor ‘dorps wonen’. 

De commissie buigt zich dinsdagavond 6 april over de opzet van de nieuwbouwwijk Oosterdalfsen Noord. De commissie spreekt zich dan ondermeer uit over de bouwhoogtes. De raad heeft al eens aangegeven dat vaker moet worden gedacht aan wat hogere bebouwing. Dat wil zeggen meer dan  drie verdiepingen om de bouw van meer appartementen mogelijk te maken. De vraag die de raadscommissie moet beantwoorden luidt als volgt: ‘Hoe denkt u over het bouwen van meer dan drie verdiepingen in Oosterdalfsen Noord’?

In de buurt heerst ook grote bezorgdheid over de verkeersafwikkeling. ‘De nieuwe verkeersplaatjes die zijn gemaakt in het ‘Covid-tijdperk’ zijn absoluut niet representatief’, zo blijkt uit de brief. De verwachte toename van het verkeer op bestaande wegen is bovendien niet in lijn met de gemeentelijke fietsvisie waarin de Gerner Es en Oosterdalfsersteeg onderdeel zijn van een belangrijke fietsroute. De buurt vindt dat de mogelijkheden om de wijk goed te ontsluiten bepalend zijn hoe de wijk kan worden ontwikkeld. Dit vraagt om een verkeersplan dat integraal onderdeel is van het stedenbouwkundig plan.

De buurt verbaast zich er over dat het lijkt alsof de opmerkingen/wensen van de ondernemers aan de Haersolteweg al in de plannen zijn verwerkt. De bewoners dringen erop aan transparant te zijn over het participatieproces en de verslagen van de gevoerde gesprekken toe te voegen aan de stukken.

De bewoners pleiten ervoor het karakter van de Gerner Es te waarborgen. De uit te geven kavels in Oosterdalfsen Noord langs de Gerner Es moeten het mogelijk maken woningen te bouwen die vergelijkbaar zijn met de bestaande woningen: ruime kavels, vrijstaand, hoogwaardige kwaliteit en uitstraling met voldoende afstand tot de weg. ‘De buurtgenoten blijven graag gesprekspartner bij de verdere uitwerking’, zo blijkt uit de brief.

Artikel delen: