Raadscommissie Dalfsen schrikt van rapport - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Raadscommissie Dalfsen schrikt van rapport

DALFSEN – Alle Dalfser raadsfracties zijn geschrokken van het evaluatieonderzoek over theater De Stoomfabriek. De schrik geldt zeker niet voor het programma dat het theater aanbiedt. Over het brede culturele aanbod en de bezoekersaantallen waren de raadsleden maandagavond zondermeer positief.

Zorgen zijn er vooral over het financiële en organisatorische reilen en zeilen van Stichting De Stoomfabriek. ‘We zijn niet alleen geschrokken van hoe het stichtingsbestuur functioneert maar we verbazen ons ook over de rol van de gemeente. Waarom is er niet eerder aan de bel getrokken?, vroeg CDA-fractievoorzitter Betsy Ramerman zich af. ‘De gemeente heeft zelf ook steken laten vallen’, benadrukte Leander Broere van de PvdA.

Het gebouw De Stoomchicoreifabriek, met daarin theater De Stoomfabriek en Grand Café De Fabriek, en De Witte Villa waar restaurant de Sukerieje in gevestigd is, zijn van de gemeente Dalfsen. Stichting De Stoomfabriek huurt beide panden van de gemeente en betaalt hiervoor een huursom die kostprijs-gerelateerd is. Het theaterbestuur verhuurt de horecazaken weer voor marktconforme huurprijzen door aan genoemde restaurants. Deze hogere vaste inkomstenstroom zou op papier voor een stevige financiële basis voor de theaterexploitatie moeten zorgen. Toch blijkt deze constructie in de praktijk niet goed te werken. Het theaterbestuur, dat volledig uit vrijwilligers bestaat, heeft niet voldoende vastgoedkennis. Ook zijn er forse huurachterstanden en de samenwerking met de horeca-exploitanten laat te wensen over.

Voor het optimaliseren van deze vastgoedconstructie heeft een extern adviesbureau gekeken naar andere mogelijkheden.  Op basis van onderzoek en gesprekken wordt voor de verhuur voorgesteld met het bestuur van Trefkoele+ de samenwerking te verkennen en te onderzoeken. Dit vanwege de kennis en kunde die bij het bestuur van de Trefkoele+ aanwezig is op het gebied van vastgoed.

Of de raad op 25 mei akkoord gaat met dit voorstel is nog maar de vraag. De ChristenUnie (Matthias Kuiterman), PvdA (Leander Broere) en de VVD (Gerrit Jan Veldhuis),  drongen er op aan ook andere opties te onderzoeken, waaronder verkoop van de panden aan de twee horeca-exploitanten.  Tijdens het inspreken hadden zowel Moes Hartman Kok van De Fabriek als Bianca Henken-Meppelink van de Sukerieje er op gewezen dat de gemeente al in 2014 de verwachting heeft gewekt dat verkoop na 5 tot 10 jaar tot de mogelijkheden behoort. Verantwoordelijk wethouder Jan Uitslag gaf aan dat het college hiervoor nu niet kiest: ‘Het theater mist dan de inkomsten uit de commerciële verhuur en wordt dan teveel afhankelijk van gemeentelijke subsidies, terwijl de financiële positie van de gemeente op dit moment niet rooskleurig is’.

Ben Schrijver (D66) vroeg zich nog af of de gemeente niet zelf de verhuur aan de horeca-uitbaters op zich kan nemen. Hij drong er ook op aan transparant te zijn over de subsidie aan het theater.

Artikel delen: