Resultaten duurzaamheidsonderzoek Dalfsen bekend

Resultaten duurzaamheidsonderzoek Dalfsen bekend

DALFSEN – De manier waarop we energie opwekken en gebruiken verandert, ook in Dalfsen. Deze verandering betekent iets voor de omgeving waarin we leven. In het duurzaamheidsonderzoek van de gemeente Dalfsen konden inwoners in februari dit jaar aangeven wat zij hierin belangrijk vinden.

Op welke manier wil je grootschalig energie opwekken en waar zou je dit willen doen en hoe wil jij betrokken worden? Zo’n 600 inwoners deelden hun mening en lieten weten graag over het onderwerp te blijven meepraten. De uitkomsten van het onderzoek neemt de gemeente mee bij de vormgeving van beleid rondom windmolens en zonneparken.

Wethouder Andre Schuurman: “In de gemeente Dalfsen staat duurzaamheid al jaren hoog op de agenda. Stap voor stap werken we met elkaar aan een duurzame toekomst; inwoners die gasloos gaan wonen, scholen die isoleren en duurzame dorpen die grote energieprojecten realiseren. De energietransitie is een grote stap waarbij we met elkaar goed moeten kijken naar wat voor de gemeente Dalfsen de beste oplossingen zijn. Daarom vinden we het van groot belang te weten hoe inwoners hierin staan. De resultaten van het onderzoek bevestigen ons gevoel; het grootste deel van de deelnemers geeft aan de energietransitie belangrijk te vinden en veel mensen geven aan te willen meepraten en meedenken. ”

Energie van zon en wind

80% van de deelnemers vindt het belangrijk dat we de klimaatverandering ook in Dalfsen aanpakken. Het opwekken van meer duurzame energie wordt daarbij als zeer belangrijk ervaren. Dit kan via zonnepanelen op daken, maar kan ook via zonneparken en/of windmolens. Bijna de helft van de deelnemers ziet de meeste kansen in een combinatie van windmolens en zonneparken, 12% van de deelnemers geeft aan voorkeur te hebben voor alleen zonneparken en 14% voor alleen windmolens. 17% van de inwoners vindt dat we helemaal geen zonneparken of windmolens moeten gebruiken voor de opwek van duurzame energie.

Op welke locatie wek je op?

Een van de vragen in het onderzoek was: ‘Waar zouden de zonneparken en windmolens moeten komen in de gemeente Dalfsen?’ Deelnemers geven aan de voorkeur te hebben voor zonneparken en windmolens nabij bedrijventerreinen (77%) en voor locaties nabij wegen en kanalen (56%). Men vindt het belangrijk dat rekening wordt gehouden met onze landschappen, natuur en leefomgeving.

Voldoende compensatie en meedenken

Men vindt het belangrijk dat grondeigenaren en directe omwonenden zo min mogelijk last en hinder ervaren en voldoende worden gecompenseerd. 60% van de deelnemers vindt het belangrijk dat een zonnepark of windmolen geheel of voor een deel eigendom is van de inwoners. Tot slot is er aangegeven dat inwoners graag willen meepraten en ook goed geïnformeerd willen worden wanneer een zonnepark of windmolen in hun buurt wordt geplaatst.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van het beleid dat wordt gemaakt over zonneparken en windmolens. Meer lezen over de energietransitie in de gemeente Dalfsen, kijk dan op www.dalfsen.nl/duurzaam.

Alle resultaten en een samenvatting (factsheet) staan op de website https://www.dalfsen.nl/home/onderzoek-en-uitkomst-over-duurzame-energie_43270/

Artikel delen: