Jagen is onder jongeren populairder dan ooit’

NEDERLAND – Vanaf dinsdag 15 juni gaan ruim 900 nieuwe jachtcursisten op voor de drie wettelijk verplichte praktijkonderdelen van het jachtexamen. Cursisten deden in april en mei al het theorie-examen. Van de mensen die de opleiding volgt is circa 50% jonger dan 36 jaar. Het percentage vrouwen dat afgelopen jaar heeft deelgenomen aan de jachtopleiding was 14%.

Het jachtdiploma is een vereiste voor het aanvragen van de jachtakte. In 2020 startten 1010 cursisten aan de jachtopleiding. Daarmee waren de beschikbare plaatsen bij de opleiding volledig volgeboekt.

Ook het ledenaantal van de Jagersvereniging groeit. In vier jaar tijd kreeg de vereniging 430 nieuwe leden. In 2009 was 12% van de leden  jonger dan 36 jaar. In 2021 is dat percentage gestegen naar 15%.

bron: Jagersvereniging, 15 juni 2021

Artikel delen: