Huizenmarkt nog verder verhit in 2021

Huizenmarkt nog verder verhit in 2021

NEDERLAND – Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht een nog veel grotere stijging van de huizenprijzen in 2021. Hiermee worden de cijfers voor de derde keer op rij dit jaar naar boven bijgesteld. “Kopers moeten meer risico nemen om kans te maken op een koopwoning,” aldus Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. De nieuwe cijfers werden gepresenteerd in de laatste Woningmarktmonitor van juli 2021.

Huizen snel verkocht
“De huizenmarkt is verhit. De prijzen van bestaande woningen stijgen stevig, ook in de vier grote steden waar de markt eerder, tijdens de coronacrisis, nog even leek af te koelen. Ook staan er nog maar zeer weinig huizen te koop. En de woningen die te koop komen, vinden bijzonder snel een nieuwe eigenaar. De huizen die in het eerste kwartaal van eigenaar wisselden, stonden gemiddeld slechts dertig dagen te koop, terwijl het historisch gemiddelde op tachtig dagen ligt,” zegt Bokeloh. Eerder werd nog uitgegaan van een stijging van 7,5% in 2021 en 2,5% in 2022. Nu wordt er rekening gehouden met een huizenprijsstijging van respectievelijk 12,5% en 5%.

Hogere hypotheek
Doordat de woningen zo snel weer van de markt verdwijnen voelen kopers zich opgejaagd in het maken van beslissingen, waardoor ze meer risico nemen. Zo wordt er veel boven de vraagprijs geboden en laten mensen steeds vaker de verkoopvoorwaarden, zoals voorbehoud van financiering en bouwkundige keuring, vallen. Ook proberen kopers tegenwoordig een hogere hypotheek af te sluiten in verhouding tot hun inkomen, door voor een aflossingsvrije hypotheek te kiezen en af te zien van het recht op hypotheekrenteaftrek. Het blijft voor kopers aan te raden om hypotheekadvies aan te vragen voordat ze keuzes maken met betrekking tot het kopen van een woning.

Achterblijvende woningbouw
Een reden dat de woningmarkt al zo lang verhit is, is het uitblijven van meer nieuwbouwwoningen. Dit is een gevolg van de strenge regelgeving rondom ruimtelijke ordening. Volgens het Economisch Bureau zijn er in Nederland 900.000 nieuwe woningen nodig om de grote vraag naar huizen te kunnen beantwoorden. Als Nederland de bouwopgave daadwerkelijk wil realiseren, zal er geld moeten komen voor gemeenten en hun afdelingen ruimtelijke ordening om bouwplannen goed te keuren, vergunningen te verlenen en grond bouwrijp te maken.

Daling woningaankopen verwacht
Door de huidige situatie denkt het Economisch Bureau dat de woningaankopen in het verloop van 2021 zal dalen. Dit werd in de Woningmarktmonitor van eerder dit jaar ook aangegeven; er wordt dan ook vastgehouden aan een verwachte daling van 10% in 2021 en 5% in 2022. Bokeloh: “Dit komt doordat het aanbod van huizen dat te koop staat beperkt is en omdat er weinig mogelijkheden zijn om door te schuiven vanwege de achterblijvende woningbouw. Ook voor de prijsontwikkeling houden we rekening met geleidelijke matiging van de prijsstijging. Dit omdat het positieve effect van de rentedaling op de huizenprijzen langzaam zal slinken en de rente op langere termijn kan stijgen, bijvoorbeeld als gevolg van hogere kapitaaleisen voor banken. Hier komt bij dat het volgende kabinet het belastingvoordeel van eigen woningen mogelijk gaat beperken”.

Artikel delen: