Synergiefonds van Nieuwleusen Synergie

NIEUWLEUSEN – Verenigingen en goede doelen kunnen beroep doen op Synergiefonds van Nieuwleusen Synergie. Nieuwleusen Synergie heeft in haar bijna 10-jarig bestaan al initiatieven van verschillende verenigingen en goede doelen in Nieuwleusen kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan Ouderensoos De Olmen, Philadelphia, de gymnastiekvereniging, het midzomerfeest, de biljartvereniging, etc.

De ondersteuning is mogelijk omdat Nieuwleusen Synergie volledig draait op vrijwilligers. Alle baten die ontvangen worden komen ten goede aan de gemeenschap. Met de komst van de 2 windmolens is het de bedoeling dat er in de komende jaren na compensatie voor omwonenden geld overblijft dat in het synergiefonds kan worden gestort.

Op basis van de resultaten van de afgelopen jaren heeft Nieuwleusen Synergie nog een aardig bedrag beschikbaar. Omdat het voor verenigingen en goede doelen moeilijke tijden zijn, is daarom besloten om bij het komende feest naar aanleiding van de overdracht van de molens een aantal cheques van € 1.000 uit te gaan reiken.

Alle verenigingen en goede doelen in Nieuwleusen komen in aanmerking als voldaan wordt aan het criterium dat het geld wordt ingezet voor de leefbaarheid, duurzaamheid of algemeen welzijn van de gemeenschap. Daarnaast ondersteunt Nieuwleusen Synergie alleen doelen met een algemeen en geen specifiek (bijvoorbeeld politiek of religieus) karakter. De aanvraag dient voor 1 september te worden gedaan, waarna door een jury een selectie wordt gemaakt.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de knop “Aanvraag bijdrage synergiefonds”, die te vinden is op de homepage van nieuwleusensynergie.nl.

Het is trouwens ook nog mogelijk om als vereniging gratis advertentieruimte te krijgen in de huis-aan-huis krant die begin september zal verschijnen. Hiervoor kan gemaild worden naar opening@nieuwleusensynergie.nl.

Artikel delen: