Bijzonder eerbetoon aan Ab Goutbeek - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Bijzonder eerbetoon aan Ab Goutbeek

DALFSEN – Gisteravond werd Ab Goutbeek op een bijzondere manier in het zonnetje gezet. Hij kreeg uit handen van burgemeester Erica van Lente de Penning van Verdienste van de Gemeente Dalfsen uitgereikt. Zie elders op Dalfsennet. Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering van de Historische Kring Dalfsen (HKD), waarbij afscheid werd genomen van Ab Goutbeek als bestuurslid.

Ab kreeg deze penning voor zijn jarenlange inzet om de inwoners van Dalfsen en van de hele Vechtstreek op de hoogte te brengen van de rijke cultuurhistorie van dit gebied. Als geen ander kon hij een brug slaan tussen wetenschap en de interesse van gewone mensen.
Vanaf de oprichting in 1988 is Ab bestuurslid geweest van de HKD, van 1990 tot 2002 als voorzitter. Ook vanaf het begin richtte hij zich op het verzamelen van informatie, het onderzoeken daarvan en het vertellen en schrijven daarover. Voorzitter Jan Sibelt memoreerde de vele bijzondere kwalificaties die Ab in het verleden ten deel zijn gevallen, zoals “onze professor” en “de Leonardo da Vinci van de Vechtstreek”. Het verzamelen zat bij Ab al zeer jong in het bloed. Hij heeft een enorm stempel gedrukt op de richting waarin de HKD zich ontwikkeld heeft. Een soort documentatiecentrum, dat terecht Historisch Centrum Ab Goutbeek heet. Daarbij lag naast foto’s, documenten en tekeningen zeker de nadruk op boeken. Niet alleen verzamelde hij deze, hij schreef ze ook of werkte er aan mee. Aan de hand van een stapel van dergelijke boeken van ongeveer een meter hoog werd de invloed van Ab aanschouwelijk gemaakt. Archeologie sprong er ook uit van de opgravingen van de resten van kasteel Gerner in 1975 tot de meer recente opgravingen in Oosterdalfsen, toen Ab de tijd van zijn leven had.
Voor zijn verdiensten voor de HKD kreeg Ab een bijzonder en kenmerkend op een spiegel gelaserd portret van hemzelf aangeboden. Als zijn meest bijzondere eigenschap werd toch zijn geweldige vermogen om zijn kennis te delen en zijn passie over te brengen aangemerkt. Hij trok met zijn verhalen en dia’s jarenlang volle zalen, niet alleen in Dalfsen, maar in heel Oost Nederland. Hem werd een boek aangeboden waarin al zijn artikelen uit Rondom Dalfsen zijn gebundeld. Niet vergeten werd om zijn vrouw Tini in de huldiging te betrekken. Al het vrijwilligerswerk moest gedurende jaren naast de zorgen voor het gezin en de bloemenwinkel gebeuren. In zijn dankwoord zei Ab beduusd te zijn van alle loftuitingen, maar zeker actief te blijven binnen de HKD.
Tijdens de jaarvergadering werd verder aandacht besteed aan het reilen en zeilen van de HKD het afgelopen anderhalf jaar en aan de plannen voor de toekomst. Na de pauze was er een presentatie over de website DNA van Dalfsen.

Foto's 4
Bijzonder eerbetoon aan Ab Goutbeek - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Bijzonder eerbetoon aan Ab Goutbeek - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Bijzonder eerbetoon aan Ab Goutbeek - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: