Excursie Lemelerberg: veel belangstelling - Foto: Wim
Foto: Wim

Excursie Lemelerberg: veel belangstelling

LEMELERBERG – Dalfsennet kent geen PREMIUM artikelen. Natura 2000 excursie Lemelerberg trok veel belangstelling. Afgelopen vrijdag vond de Natura 2000 excursie plaats door Landschap Overijssel op de Lemelerberg en werd aan ongeveer 40 deelnemers de plannen in het veld uitgelegd. Door dit grote aantal werd de groep in tweeën gesplitst om goed uitleg te kunnen geven.

“werk in uitvoering”. Bij het begin werd uitleg gegeven over de werkzaamheden en op twee kaarten is te zien hoe het er uit komt te zien. De rechterkaart was de bestaande situatie en de linker geeft aan dat het doel is de heidevelden met elkaar te verbinden. Dit om het landschap weer enigszins terug te brengen zoals het in de dertiger jaren van de vorige eeuw er uitzag.

Behoud biodiversiteit is een voorwaarde, de leefomstandigheden voor insecten en gronddieren die op de heide thuishoren hebben al tientallen jaren grote achterstanden hebben opgelopen, die moeten weer kansen krijgen. Zoals de zandhagedis, vlinders en veel vogelsoorten die graag in de heide broeden. In Overijssel is de afgelopen eeuw bijna 90% van de heide verdwenen en daardoor veel planten en dieren vooral op de Lemeler- en Archemerberg.

Een deel is veroorzaakt door geplande inplant van dennen voor de houtproductie, maar vooral ook door het achterblijven van onderhoud en overwoekering van berken en dennen. Verzuring van de bodem en  meer stikstof hebben grote invloed gehad op het verdwijnen van de heide en het ontstaan van ongewild bos. Het oorspronkelijk plan is wat teruggeschroefd omdat er veel negatieve reactie was op de kap.  Nu zal er voorlopig niet meer gekapt worden dan 25% van de bossen, dus 75% blijft staan. Vooral in het park 1813 zal er weinig gekapt worden. Nu gaat het in totaal nog om 110 ha, waarvan vorig jaar al 50 ha is uitgevoerd en nu wordt er weer 20 ha gekapt, daarmee is inmiddels een fors begin gemaakt. De Rest staat voor 2022/23 op het programma.

Vandaag liepen de schapen vredig tegenover het restaurant en de opzet is dat die voorlopig in die omgeving blijven de heide te onderhouden. Een tweede kudde liep in de omgeving van de Raalterweg.

De Aannemer die de werkzaamheden uitvoert heeft ook de onderhoudsplicht voor de komende 3 jaar. Voorkomen moet worden dat er ongewenste planten en grassen opkomen. Maar nu is al te zien dat jonge heide opkomt op vorig jaar afgeschaafde delen. Een afgeschaafd gedeelte is eerst bestrooid met kalk om de zuurgraag te verlagen en vervolgens gestrooid met steenmeel. Gemaaide heide wordt over het gebied “gezaaid”. De Heide moet ook na die 3 jaren onderhouden worden en dat onderhoud voert Landschap Overijssel in eigen beheer uit. Daarvoor zijn speciale maaimachines beschikbaar, en natuurlijk de schaapskuddes. Op dit moment lopen er dus twee schaapskuddes. Er worden proeven genomen met geiten en een speciale rundersoort die de begroeiing goed aan kunnen pakken.

Aan de aanwezigen werd in het veld ruime uitleg gegeven van de plannen en na afloop waren er verschillende mensen, die eerst sceptisch tegen de plannen aankeken, nu was hun mening toch veranderd. Het wordt op de duur weer geweldig mooi is de algemene indruk en is er meer begrip voor de werkzaamheden ontstaan. Ook de oude Alette Jacobslaan die loopt vanaf de leeuw, over de berg en uitkomt bij de Lemeler Esch zal mogelijk weer hersteld worden. In elk geval blijven de oude beuken bestaan en volgt en mogelijk een herplant van de rest.

Op dit moment vinden er vooral kapwerkzaamheden plaats in de omgeving van het ravijn en aan de overzijde van de Kerkweg. Overal waar nu gekapt wordt, zullen ook de stobben worden gefreesd om machinaal onderhoud mogelijk te maken. Want ook heide moet zo nu en dan gemaaid worden om verjonging zeker te stellen. Tijdens de werkzaamheden zijn nog bijzondere historisch karrensporen in het landschap teruggevonden en oude graanakkers  waarvan men het bestaan niet wist.

Een boeiende bijeenkomst. WvdV

 

Foto's 10
Excursie Lemelerberg: veel belangstelling - Foto: Wim
Foto: Wim
Excursie Lemelerberg: veel belangstelling - Foto: Wim
Foto: Wim
Excursie Lemelerberg: veel belangstelling - Foto: Wim
Foto: Wim
Excursie Lemelerberg: veel belangstelling - Foto: Wim
Foto: Wim
Excursie Lemelerberg: veel belangstelling - Foto: Wim
Foto: Wim
Excursie Lemelerberg: veel belangstelling - Foto: Wim
Foto: Wim
Excursie Lemelerberg: veel belangstelling - Foto: Wim
Foto: Wim
Excursie Lemelerberg: veel belangstelling - Foto: Wim
Foto: Wim
Excursie Lemelerberg: veel belangstelling - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: