Politiek wil maatwerk bij beheer openbare ruimte

Politiek wil maatwerk bij beheer openbare ruimte

DALFSEN – Met de zwarte elzen in de Stickerstraat als concreet voorbeeld vroegen raadsleden zich maandagavond af hoe de gemeente Dalfsen in de praktijk omgaat met initiatieven of ideeën van bewoners.

De raadscommissie besprak de nieuwe gemeentelijke nota ‘Buiten Voor Elkaar’ over het beheer van de openbare ruimte. De bedoeling is dat inwoners een grotere rol krijgen bij het beheer en onderhoud van hun eigen woonomgeving. Volgens wethouder Ruud van Leeuwen is de brief van bewoners van de Stickerstraat een klacht over bomen en is het beleid van de gemeente op dit punt duidelijk: ‘gezonde bomen worden niet gekapt’. De raadsleden Roel Kouwen (CDA) en Leander Broere (PvdA) benadrukten dat de bewoners van de Stickerstraat meer signalen afgeven. Zij willen niet alleen in gesprek over de overlast die bomen veroorzaken maar ook andere wensen bespreken, zoals verkeersremmende maatregelen, optimaliseren riolering en loskoppelen regenwater. 

De raad drong er op aan zo veel mogelijk maatwerk te leveren. Het is daarbij wel belangrijk vooraf duidelijke spelregels vast te stellen voor het selecteren van nieuwe initiatieven van burgers en het geld dat daarvoor nodig is. Wethouder Van Leeuwen gaf aan dat dit onderdeel van het nieuwe beleid nog verder moet worden uitgewerkt. 

Op voorstel van Luco Nijkamp van de ChristenUnie gaat de gemeente samen met de verenigingen voor Plaatselijke Belang in beeld brengen welke concrete knelpunten er per kern zijn bij het dagelijkse onderhoud van trottoirs, wegen en groen. Met een ‘top tien’ van knelpunten per dorpskern wil de raad meer inzicht krijgen in het achterstallig onderhoud. 

Het idee van Wim van Lenthe (Gemeentebelangen) om 250.000 euro extra uit te trekken voor het onderhoud van wegen en bermen kreeg geen steun. Volgens de andere fracties is het huidige onderhoudsniveau, dat is gericht op veiligheid duurzaamheid en comfort, ruimschoots voldoende.    

Artikel delen: