Sluiting één of meer Dalfser bibliotheken onvermijdelijk

Sluiting één of meer Dalfser bibliotheken onvermijdelijk

DALFSEN – De extra bezuiniging van vijf procent op het budget van de Bibliotheek, die de gemeente Dalfsen met ingang van 2023 wil doorvoeren, leidt mogelijk tot het sluiten van een of meerdere vestigingen. Dit schrijft het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen Nieuwleusen in een reactie op het beleidsplan ‘Preventiebeleid Dalfsen, vitaal en veerkrachtig’.

Vanavond (22 november) bespreekt de raadscommissie de nota die heel breed gaat over het door iedereen ‘meedoen in de samenleving’ en over het tijdig signaleren van sociale- en gezondheidsrisico’s. 

Het Bibliotheekbestuur juicht een nauwere samenwerking met andere partijen (waaronder Saam Welzijn, GGD, De Kern en Mee) toe maar het eigen budget staat al jaren onder druk. Volgens het bestuur is de rek er inmiddels wel uit. ‘Omdat bij preventie juist de kost voor de baat uitgaat is het vreemd dat de gemeente een bezuiniging van vijf procent oplegt waarbij het niet duidelijk is waarop dan moet worden bezuinigd’, benadrukt het bestuur. Bij de verdere uitwerking van het kunst en cultuurbeleid ziet de Bibliotheek hierdoor voor zichzelf een bescheiden rol weggelegd.

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2022-2025 begin november wilden de fracties van CDA, PvdA, VVD en D66 de bezuiniging op de Bibliotheek en Welzijnswerk al terugdraaien. De fracties van Gemeentebelangen en ChristenUnie gingen daar niet in mee. Het voorstel om de bezuiniging te schrappen werd daarmee door een nipte meerderheid verworpen. Ook verantwoordelijk wethouder Jan Uitslag (CDA) vond het nog te vroeg om te concluderen dat de bezuinigingen niet zijn te realiseren. Wel is er eenmalig 50.000 euro beschikbaar om partijen te ondersteunen bij de invoering van het preventiebeleid. 

Artikel delen: