Dalfserveld-West zoekgebied voor nieuwe windmolens en zonnevelden

Dalfserveld-West zoekgebied voor nieuwe windmolens en zonnevelden

DALFSEN – Na uitgebreid onderzoek is Dalfserveld-West het meest geschikte gebied voor het lokaal en grootschalig opwekken van duurzame energie door windturbines en zonnevelden. Het gebied Dalfserveld-West wordt begrensd door het Westeinde (noordzijde), de Middenweg/Ankummerdijk (oostzijde), de nieuwe N340 (zuidzijde) en de gemeentegrens/spoorlijn (westzijde).

De gemeenteraad neemt op 20 december een besluit over de voorwaarden voor het lokaal grootschalig opwekken van duurzame energie en de keuze voor het gebied.

De tweehonderd bewoners en de grondeigenaren van Dalfserveld-West krijgen de mogelijkheid om hier, tijdens de commissievergadering op 6 december, met de gemeenteraad over in gesprek te gaan. Deze inwoners zijn hierover per brief geïnformeerd.

Tijd nemen voor uitwerken plannen

Wethouder Andre Schuurman: “Naast een gesprek met de gemeenteraad hebben we de bewoners en grondeigenaren van Dalfserveld-West ook uitgenodigd om met het college in gesprek te gaan. Dat kan na het besluit van de raad. Zij kunnen in dat gesprek aangeven of en hoe ze samen willen optrekken in de verdere ontwikkeling van de plannen voor het aanleggen van zonnevelden en het plaatsen van windmolens. We nemen in deze gesprekken ruim de tijd om wensen, zorgen, kansen en mogelijkheden te bespreken. Met die informatie werken we in een later stadium gedetailleerde duurzame energieplannen verder uit.”

Bij het aanwijzen van het gebied zijn geen exacte locaties of aantallen molens of panelen bepaald. Wel de minimale hoeveelheid (100 Gwh) op te wekken hoeveelheid duurzame elektriciteit.

Wethouder Schuurman: Wat we de raad in december ook voorleggen zijn de strenge voorwaarden om de duurzame energie te kunnen opwekken. Het college van B&W vindt dat belangrijk, om de belangen en leefomgeving van onze inwoners zo goed mogelijk te beschermen.

De energietransitie in Dalfsen

Om klimaatveranderingen te verminderen worden, in heel Nederland en dus ook in de gemeente Dalfsen,  maatregelen genomen. Bijvoorbeeld met energiebesparing in woningen en bedrijven, maar ook met het opwekken van meer lokale energie met windmolens, zonnevelden en zonnedaken.

Deze energietransitie is onderdeel van het landelijke Klimaatakkoord. Dalfsen werkt hier in de regio aansamen met aangrenzende gemeenten en heeft dit jaar met hen hierover afspraken gemaakt.

Dalfsen moet in 2030 minimaal 100 Gwh energie opwekken uit duurzame bronnen. Een deel daarvan is al gerealiseerd in bestaande locaties

Artikel delen: