Pleidooi voor nieuw woongebied dichterbij dorpskern Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Pleidooi voor nieuw woongebied dichterbij dorpskern Dalfsen

DALFSEN – De ontwerp Omgevingsvisie Dalfsen 1.0 wijst twee gebieden aan voor de toekomstige uitbreiding van het dorp Dalfsen met nieuwe woningen: Dalfsen-West en Dalfsen-Noord. Deze gebieden liggen hemelsbreed 2 tot 2,5 kilometer van het centrum van het dorp. In zijn reactie op Omgevingsvisie aan de gemeenteraad vraagt Dalfsenaar Paul Scholten zich af er geen mogelijkheden zijn om dichterbij de dorpskern woningen te bouwen voor bijvoorbeeld senioren maar ook andere groepen die graag bij het centrum willen wonen.

Scholten heeft zijn oog laten vallen op het gebied dat ligt tussen Welsummerweg,  Brinkweg en De Stokte. Rondom dit weiland staan nu al verspreid een aantal woningen en boerderijen die kunnen blijven staan. Verder is het de bedoeling voldoende afstand te houden tot het bestaande Bedrijvencentrum Oosterdalfsen in de zuidoostelijke hoek aan de Brinkweg. Ook het landschappelijk waardevolle gebied vanaf Bellingeweer in oostelijke richting langs de Vecht en ten zuiden van de Brinkweg blijft onaangetast.

Bij de Structuurvisie kernen Dalfsen in 2010 is Welsummerweg-Zuid ook al in beeld geweest voor woningbouw. De geluidszone van de toen nog drukke Welsummerweg en de milieubelemmeringen vanuit het bedrijventerrein waren in 2010 belangrijke redenen om te kiezen voor Oosterdalfsen als nieuw woongebied voor Dalfsen.

“Inmiddels zijn we meer dan tien jaar verder en zien we langs de Welsummerweg kleine bedrijven met woningen. Ook Zorgcentrum Rosengaerde verhuist gedeeltelijk naar een plek direct naast het bedrijventerrein. En het doorgaande verkeer op de Welsummerweg is door de vervallen aansluiting op de N340 fors afgenomen. Kortom alle reden om hier nog eens opnieuw naar te kijken”, aldus Scholten. “De groene lijn om het dorp, die in 2010 nog heilig was als een heldere en duidelijke grens tussen de dorpsbebouwing en het landschap, heeft de gemeente al doorgeknipt bij zowel Dalfsen West als Dalfsen Noord’, vervolgt hij. Het overschrijden van deze structuurbepalende lijnen was in 2010 niet wenselijk omdat het volgens de gemeente afbreuk zou doen aan de structuur van het dorp. 

De Dalfsenaar voegt daar nog aan toe dat met de geluidszone van de Welsummerweg rekening kan worden door, net als bij de wijken Gerner Marke en Oosterdalfsen, langs de weg een wadi aan te leggen in het nieuwe woongebied. Dit zorgt bovendien voor meer afstand tot het bedrijventerrein Welsum.

Scholten roept de raad op deze plek, dichtbij het dorpscentrum, bij de vaststelling van de Omgevingsvisie 1.0 aan te wijzen als nieuw toekomstig woongebied.  Ook adviseert hij de gemeente, net als in Dalfsen-Noord, zo snel mogelijk een voorkeursrecht te vestigen op de gronden om speculerende projectontwikkelaars een slag voor te zijn.

Reacties op dit artikel kunt u sturen naar paulmegane@gmail.com

Foto's 6
Pleidooi voor nieuw woongebied dichterbij dorpskern Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Pleidooi voor nieuw woongebied dichterbij dorpskern Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Pleidooi voor nieuw woongebied dichterbij dorpskern Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Pleidooi voor nieuw woongebied dichterbij dorpskern Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Pleidooi voor nieuw woongebied dichterbij dorpskern Dalfsen
Artikel delen: