Nieuwe supermarkten met appartementen in dorpskern Dalfsen

Nieuwe supermarkten met appartementen in dorpskern Dalfsen

DALFSEN – Twee nieuwe supermarkten voor Aldi en Jumbo met daarboven 34 appartementen en voldoende parkeerplaatsen in het gebied. Dat idee is eind 2020 al bij de gemeente Dalfsen als schetsplan ingediend voor de Molendijk, het Smidswegje en het Franse Pad. Dit is het deelgebied Oostpoort van het Centrumplan voor de kern Dalfsen. 

Over dit principeverzoek heeft de gemeente nog steeds geen besluit genomen. Op verzoek van de ontwikkelende partijen is de gemeente tot nu toe vertrouwelijk omgegaan met de ‘praatplaat’ en is er geen ruchtbaarheid aan gegeven. Daar komt nu verandering in. Deze ontwikkeling met winkels en woningen staat niet in de ontwerp Omgevingsvisie 1.0. Daarom heeft de advocaat van de initiatiefnemers eind november de gemeenteraad met een officiële zienswijze gevraagd deze toekomstige ontwikkeling alsnog op te nemen in de definitieve Omgevingsvisie, die begin volgend jaar wordt vastgesteld. 

De plannen voor een nieuw supermarktcomplex met appartementen komen niet uit de lucht vallen. Aldi supermarkten heeft al lange tijd de wens om een nieuwe supermarkt te bouwen in de kern Dalfsen. De bestaande winkel aan het Kerkplein voldoet niet meer aan de huidige eisen van de supermarktketen qua ligging en grootte. Voor de Jumbo supermarkt aan de Wilhelminastraat geldt volgens de gemeente dat de eigenaar zich, zoals elke ondernemer, oriënteert op de toekomst.  

Er is niet alleen gekeken naar de beste plek voor Aldi en Jumbo maar ook naar de positie van de Lidl in het gebied en de bevoorrading van de drie winkels. Het is verder de bedoeling een meer dan goede parkeeroplossing te creëren die van meerwaarde is voor de rest van het kernwinkelgebied.

Artikel delen: