Dalfsen wijst Dalfserveld West aan als zoekgebied voor windmolens en zonneparken - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Dalfsen wijst Dalfserveld West aan als zoekgebied voor windmolens en zonneparken

DALFSEN – De gemeenteraad heeft Dalfserveld West maandagavond aangewezen als geschikt zoekgebied voor windturbines en zonnevelden. De ‘waar-vraag’ is daarmee beantwoord maar de inhoudelijke spelregels (wat, hoe, wie) voor grootschalige en duurzame energieproductie zijn nog niet vastgesteld. Een ruime meerderheid van de raad (ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA en Gemeentebelangen) heeft daarover nog veel vragen en wil eerst meer verduidelijking en aanscherping. 

Wethouder André Schuurman heeft van de raad opdracht gekregen flink wat huiswerk te maken. Het gaat om het in beeld brengen van de concrete opgaven die er nog meer in Dalfserveld West spelen, de rol van Dorpen van Morgen, de rol van het gemeentelijk energiebedrijf, de invulling van lokaal eigendom en de vrijwillige op- en verkoopopties van woningen en bedrijven in het gebied. Ook zijn er vragen over de toekomstige vraag naar energie (tot 2050), het voorkomen van versnippering van initiatieven in het zoekgebied, de strategie om voldoende zon-op-grote-daken te realiseren en de effecten op de gezondheid van mens en dier. Verder vraagt de raad om een goed uitgewerkte aanpak voor de inwonerbetrokkenheid.

De raad wil aan de hand van de antwoorden op de vele vragen in de tweede helft van 2022 een nieuw besluit nemen en dan de kaders definitief vaststellen. Pas daarna kunnen bewoners en grondeigenaren starten met concrete initiatieven voor windmolens en zonnevelden in Dalfserveld West. Zij krijgen dan twee jaar het exclusieve recht om zelf plannen te maken.

D66-fractievoorzitter Ben Schrijver stemde tegen het voorstel. Hij vond dat er sprake is geweest van een onzorgvuldig proces waarbij bewoners zijn overvallen door de snelheid waarmee de keuze voor Dalfserveld West wordt gemaakt. ‘Dit is geen onderwerp om een haastklus van te maken’, aldus Schrijver. Daarbij benadrukte hij wel dat hij voorstander is en blijft van duurzame energie.

Wethouder André Schuurman gaf aan dat de vele ongeruste reacties van bewoners uit het Dalfserveld West hem raken. ‘Het is niet niks wat er speelt’, aldus Schuurman. Hij is van plan begin volgend jaar een serie buurtoverleggen te organiseren in het aangewezen zoekgebied en de tijd te nemen om alle vragen te beantwoorden. 

Dat in het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt gesproken over ruimere afstandsnormen voor windmolens en ook over kerncentrales typeerde Schuurman als ‘hoog over’ en als nog niet heel concreet. Wijzigingen in het landelijk beleid gaat hij meenemen bij de vervolgstappen.

Een voorstel van ChristenUnie, VVD en PvdA om ook nadere verkenningen uit te voeren in een drietal andere gebieden kreeg geen steun van de andere fracties. Bij Oudleusenerveld (Oost) en Dalmsholte gaat het om zonneparken en het gebied Nieuwleusen West is volgens deze fracties een logische aanvulling voor grootschalige opwek van windenergie. Met het voorstel wilden ChristenUnie, VVD en PvdA alvast richting geven aan het vervolg. Het gebied Dalfserveld West alleen is niet voldoende voor de gemeentelijke energieopgave tot 2050. Daarvoor zijn meer gebieden nodig en het is van belang daarover eerlijk te zijn tegen de inwoners

Artikel delen: