Tiny houses komen in Oosterdalfsen Noord

Tiny houses komen in Oosterdalfsen Noord

DALFSEN – Na een lange zoektocht heeft wethouder André Schuurman twee locaties op het oog voor de pilot tiny houses voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Het gaat om de grond direct ten noorden van de begraafplaats aan de Oosterdalfsersteeg en om de hoek Gerner Es / Koekoeksteeg naast het gebouw van de Toerclub Dalfsen vlakbij de hockeyvelden. 

Beide stukken grond zijn eigendom van de gemeente en liggen in het toekomstige woningbouwgebied Oosterdalfsen Noord. Voor dit gebied is een stedenbouwkundig plan in de maak. Vooruitlopend op de vaststelling van dat plan heeft de gemeente samen met Woningstichting Vechthorst gekeken naar de mogelijkheden om hier snel tiny houses te bouwen. 

Voor de twee mogelijke plekken is nog niet duidelijk hoe de definitieve invulling er uitziet. Daarom is de voorgestelde pilot tiny houses bedoeld voor maximaal 15 jaar. Daarna worden de huisjes verplaatst naar een definitieve locatie voor tiny houses in Oosterdalfsen Noord. Vechthorst is bereid mee te werken aan de pilot en daarin te investeren. De units kosten naar verwachting zo’n 100.000 euro per stuk. In verband met de te maken kosten wil Vechthorst wel zeker weten dat er voor de tiny houses uiteindelijk een definitieve andere locatie komt. 

De raadscommissie mag zich op 17 januari uitspreken over de vraag welke locatie het meest geschikt is voor de pilot tiny houses. In het voorstel aan de raadscommissie spreken burgemeester en wethouders een voorkeur uit voor Oosterdalfsersteeg. Die voorkeur heeft te maken met het geringe aantal omwonenden en de ligging aan een rustige weg.

Artikel delen: