D66 doet in de drie Vechtdalgemeentes mee

D66 doet in de drie Vechtdalgemeentes mee

REGIO – D66 doet in de drie Vechtdalgemeentes Dalfsen, Ommen en Hardenberg mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De leden van de afdeling D66 Vechtdal hebben zich uitgesproken voor de volgende kandidatenlijsten:

      DALFSEN:          OMMEN :      HARDENBERG :
 1. Bernard Smalbraak
 2. Jos de Boer
 3. Ben Schrijver
 4. Harmen Prins
 5. Praxedis Bouwman
 6. Marijn Seuters
 7. Gerrit van Hofwegen
 8. Jan Rooijakkers
 9. Gert Klomp
 1. Henri Mors
 2. Roosmarijn Wernars
 3. Wim Waanders
 4. Frans Heerink
 5. Gerdinand Nijhuis
 6. Willem van Wijngaarden
 1. Jacco Rodermond
 2. Marjo de Greef-Moes
 3. Rudi Reinders
 4. Edwin Westerhoff
 5. Gerrit Hartholt
 6. Manon Toonen-Van Hernen
 7. Constance Tiemens
 8. Margret Ester
 9. Willem Boeke

Voor de gemeenteraad van Dalfsen neemt Bernard Smalbraak het lijsttrekkerschap van het huidige raadslid Ben Schrijver over. Hij heeft als oud-bestuurslid en oud-voorzitter van D66 Vechtdal veel inhoudelijke ervaring opgedaan over het Vechtdal in het algemeen. Als gemeenteraadscommissielid en voorzitter van de steunfractie D66 Dalfsen is hij in deze zittingsperiode van de gemeenteraad heel nauw betrokken bij alle beleid en de beslissingen voor en binnen de gemeente Dalfsen. Bernard Smalbraak: ‘Er moet wel iets gebeuren, op een positieve manier, om een snel veranderende wereld een goede kant op te duwen. Ik wil daar een bijdrage aan leveren, samen met de inwoners van de gemeente.’

Een oude bekende, Henri Mors, trekt met veel enthousiasme de lijst voor D66 Ommen. Hij is in vele hoedanigheden betrokken geweest bij eerst D66 Ommen en later als bestuurslid van D66Vechtdal. Sinds januari 2016 zit Henri Mors voor D66 in de gemeenteraad van Ommen. Opnieuw wil hij zich met hart en ziel inzetten voor: ‘een helder, transparant, objectief en non-discriminatoir beleid binnen de gemeente Ommen.’ Henri Mors wil in de Ommense politieke besluitvorming het D66 gedachtengoed niet alleen te bewaken, maar ook uit dragen; ook voor de komende vier jaar. een

Voor de gemeenteraad Hardenberg is Jacco Rodermond een goede bekende. In de huidige en de vorige raadsperiode was hij al fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad. Hij leidt de kandidatenlijst voor de derde keer, met vernieuwd elan. Zijn doel als lijsttrekker: ‘D66 moet weer sterk terug keren in de gemeenteraad, bij voorkeur ook met bestuurlijke verantwoordelijkheid in een coalitie.’ Naast uiteraard het algemene raadswerk heeft een aantal thema’s zijn specifieke aandacht voor Hardenberg: ‘duurzaamheid, de zorgtaken van de gemeente en ook de wijze waarop wij omgaan met de ruimte en natuur. D66 speelt een voorname rol in het debat op die punten en ook lokaal zijn we nog lang niet klaar. Ik sluit me van harte aan bij de landelijke koers van D66 voor een progressief beleid.’

Artikel delen: