Subsidie voor sanering geschakelde asbestleidaken

Subsidie voor sanering geschakelde asbestleidaken

OVERIJSSEL – Particuliere eigenaren die hun geschakelde asbestleidaken willen saneren, kunnen vanaf 3 januari 2022 gebruik maken van een nieuwe subsidie. Met deze subsidie komt de provincie deze dakeigenaren tegemoet in de kosten van deze kostbare sanering.

Individuele sanering van geschakelde asbestleidaken van woningen of gebouwen die qua dakconstructie een bouwkundige eenheid vormen is praktisch onuitvoerbaar. Ook kan een sanering vaak niet uitgevoerd worden zonder het onderliggende dakbeschot mee te nemen. Dit maakt dat deze vorm van asbestsanering veel kostbaarder is dan de verwijdering van bijvoorbeeld alleen asbestgolfplaten.

Gedeputeerde Tijs de Bree voor energie, arbeidsmarkt en handhaving:
“De problematiek van asbestdaken verdwijnt helaas niet vanzelf. Met deze subsidie willen we het voor (beide) eigenaren mogelijk maken om hun geschakelde asbestleidak te verwijderen en indien gewenst te voorzien van een nieuw duurzaam dak.”

Moet in Overijssel liggen en netjes afgevoerd
De provincie heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Zolang er budget is, kan iedere particuliere eigenaar van een deel van het geschakelde asbestleidak deze subsidie aanvragen.
De belangrijkste voorwaarden zijn:
· Het asbestdak ligt in Overijssel
· Het verwijderen en afvoeren van het asbestleidak wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf
· Met de vervanging van het geschakelde asbestleidak mag nog niet zijn gestart op de datum van de aanvraag van de subsidie
Sluit het asbestleidak aan op asbesthoudende gevelbeplating, dan valt dat ook onder de subsidieregeling.

De hoogte van de subsidie is € 75,- per m2 verwijderd geschakeld asbestleidak. Kosten van adviseurs kunnen hier onderdeel van zijn. Een particuliere eigenaar van een asbestleidak kan éénmaal de subsidie aanvragen tot 1 december 2023 of tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt.

Zelfs mogelijk om twee subsidies te combineren
Naast deze subsidie heeft de provincie sinds 20 oktober 2021 ook de subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’. Deze subsidie is erg succesvol en heeft het plafond voor 2021 inmiddels al bereikt. In januari 2022 kan deze subsidie weer worden aangevraagd. De subsidie voor geschakelde asbestleidaken kan worden gecombineerd met deze subsidie voor het realiseren van een meer duurzaam dak.

Op dit moment werkt de provincie nog aan een maatwerklening en een verzilverlening. Beide leningen zijn via gemeenten aan te vragen, naar verwachting vanaf het voorjaar van 2022. De maatwerklening richt zich specifiek op eigenaren van asbestdaken die niet via de reguliere weg (bijvoorbeeld een bank) de sanering van hun dak kunnen financieren.
Al deze financiële instrumenten worden mogelijk gemaakt door de € 6,25 miljoen die de Provinciale Staten heeft gereserveerd voor de aanpak van asbestdaken.

In 2019 werd een mogelijk asbestdakenverbod door de Eerste Kamer aangehouden. Dit was mede de oorzaak dat het aantal saneringen de afgelopen jaren terugliep. Overijssel is een actieve provincie in de aanpak van asbestdaken. Dat doet ze zoveel mogelijk in samenwerking met gemeenten en collega-provincies én door aan te sluiten bij de landelijke aanpak.

Artikel delen: