Bosonderhoud De Gerner en Sterrebosch – Dalfsen

Bosonderhoud De Gerner en Sterrebosch – Dalfsen

DALFSEN – In het Sterrebosch te Dalfsen wordt deze winter onderhoud aan het bos uitgevoerd van Landgoed De Gunne van van Sonsbeek)  (Het is een ander gebied dan waar al eerder een bericht is over verschenen, deze ging toen om landgoed Den Aalshorst). Bomen worden gekapt zodat de overblijvende bomen meer ruimte krijgen om te groeien en er meer licht op de bodem kan komen. Het artikel heeft op beide bospercelen betrekking. Misschien wilt u in het artikel ook De Gerner er bij vermelden

Door gericht bomen te kappen willen wij zoveel mogelijk verschillende boomsoorten in het bos behouden en biedt meer openheid in het kronendak ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge bomen, struiken en kruiden. Hoe groter deze variatie, hoe aantrekkelijker het vestigingsklimaat is voor flora en fauna en voor recreanten om het bos te beleven. Bomen die voor onveilige situaties kunnen zorgen, voor bezoekers van het bos of gebruikers van aanliggende openbare wegen en paden, worden eveneens geveld.

In een van de bospercelen is fijnspar afgestorven ten gevolge van aantasting door Letterzetter, een kever die als gevolg van de droge, warme zomers zich sterk heeft kunnen vermeerderen. Het perceel fijnspar van 0,4 hectare, zal volledig worden geveld. Dit ten behoeve van de veiligheid, dode bomen worden namelijk instabiel wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. De kapvlakte die zal ontstaan zal geheel worden ingeplant met soorten die beter weerbaar zijn voor de veranderingen in klimaat. Afgelopen zomer zijn bomen gemarkeerd die moeten worden geveld, deze zijn herkenbaar door de oranje verfstreep op ooghoogte. De zaagwerkzaamheden zullen tussen eind januari en eind maart worden uitgevoerd.

Tijdens de werkzaamheden kunnen de paden tijdelijk minder toegankelijk zijn, wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken en de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. Na afloop van de werkzaamheden worden de paden zo snel mogelijk weer in oorspronkelijke staat hersteld. Nestbomen en bomen met holtes en spleten die gebruikt worden door vleermuizen en spechten blijven staan, mits de veiligheid niet in geding is. Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden wordt een inventarisatie uitgevoerd waarbij te beschermen flora en fauna, zoals dassenburchten, mierenhopen en roofvogelnesten, in kaart wordt gebracht zodat deze tijdens de werkzaamheden worden ontzien. Deze inventarisatie gebeurt conform de Gedragscode Bosbeheer.

Met vriendelijke groet,
Witte Rentmeesters en Makelaars

Artikel delen: