Raadscommissie wil tempo maken met tiny houses - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Raadscommissie wil tempo maken met tiny houses

DALFSEN – De raadscommissie Dalfsen heeft maandagavond haar mening gegeven over het lang verwachte locatievoorstel voor tiny houses voor spoedzoekers. Dat zijn mensen die snel een huurwoning nodig hebben in de kern Dalfsen. De commissie reageerde positief en riep wethouder André Schuurman op tempo te maken met de verdere uitwerking.

In het toekomstige nieuwbouwgebied Oosterdalfsen Noord zijn twee plekken in beeld voor de bouw van twaalf units door Woningstichting Vechthorst in 2023. Dat zijn het weiland naast de begraafplaats aan de Oosterdalfsersteeg en het veldje op de hoek Koekoeksteeg/Gerner Es bij de hockeyvelden.

Namens de bewoners van de Gerner Es, Koekoeksteeg en Slingerlaantje sprak inspreker Van Oldenborgh een duidelijke voorkeur uit voor de locatie aan de Oosterdalfsersteeg. In hun beleving past die plek beter bij tiny houses en er zijn weinig omwonenden. Het weiland aan de Gerner Es kan volgens de bewoners beter worden ingericht als overgangsgebied tussen de sportvoorzieningen en de nieuwe woonwijk Oosterdalfsen Noord. Zij hebben het idee om hier een smokkelveldje aan te leggen met moestuinen, vlindertuin en andere groen- en speelvoorzieningen. Ook passen tiny houses volgens de bewoners niet in het gewenste straatbeeld waarbij nieuwe woningen ‘gespiegeld’ worden gebouwd aan de bestaande woningen langs de Gerner Es.

Als direct belanghebbende wees Jan Willem Verkruijsse er als inspreker op dat het voorstel in strijd is met eerdere besluiten van de raad over de uitgangspunten voor zowel Oosterdalfsen Noord (2011) als het beleid voor tiny houses uit 2019. Ze mogen nu 15 jaar blijven staan in plaats van 10 jaar, zoals eerder besloten. Ook ontbreekt er een integraal verkeersplan.

De commissieleden waren minder uitgesproken over een voorkeurslocatie. Gerard Jutten (Gemeentebelangen) sprak, zonder verdere uitleg, als enige een duidelijke voorkeur uit voor de Oosterdalfsersteeg. Roel Kouwen (CDA) sloot zich hierbij wel aan maar vond deze locatie niet ideaal omdat het toch wat is weggestopt bij de begraafplaats. Daarom drong hij erop aan de Gerner Es nog niet los te laten.

Dick van Gelder (ChristenUnie) constateerde dat de verschillen tussen de twee gebieden minimaal zijn. Volgens Van Gelder is de Gerner Es geschikter voor de groep spoedzoekers. Zij wonen dan dichter bij de voorzieningen. Hier kan een gemengde woonbuurt ontstaan en vorm worden gegeven aan het Dalfser noaberschap door tiny houses en smokkelveldje te combineren.

Als het aan Leander Broere (PvdA) ligt worden beide locaties snel ontwikkeld maar hij mist bij de wethouder de urgentie om de woningbouw te versnellen. Hij wil ook dat er in de kernen Lemelerveld en Nieuwleusen locaties komen voor tiny houses voor zowel spoedzoekers als mensen met een ‘bewuste levensstijl’. Ook Ben Schrijver (D66) vindt Gerner Es en Oosterdalfsersteeg beide geschikt voor tiny houses. Hij wees erop goed te kijken naar de investeringen die de gemeente nu moet doen om het terrein bouwrijp te maken en daarbij rekening te houden met de definitieve situatie.

Foto's 4
Raadscommissie wil tempo maken met tiny houses - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Raadscommissie wil tempo maken met tiny houses - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Raadscommissie wil tempo maken met tiny houses - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Artikel delen: