VWS breidt publiekscampagne boostervaccinatie uit

VWS breidt publiekscampagne boostervaccinatie uit

De publiekscampagne voor het halen van de boostervaccinatie is deze week uitgebreid. Door middel van een tv-spot, een reclamecampagne op straat en een campagne via online video’s, social media en online banners wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de boostervaccinatie. In de tv-spot en online video’s leggen artsen en experts het belang van de boosterprik uit en wordt gewezen op de mogelijkheid van het halen van de prik zonder afspraak.

Vanaf de start van de boosteroperatie loopt er een publiekscampagne om mensen op te roepen hun boosterprik te halen. Uit recent onderzoek is gebleken dat mensen nog vragen hebben over het nut en de noodzaak van de boosterprik. Daarnaast kwam naar voren dat deze groep het meeste vertrouwen heeft in informatie afkomstig van artsen en experts op relevante vakgebieden. Daarom vertellen specialisten als een internist, immunoloog, huisarts en gynaecoloog over het belang van de boostervaccinatie.

Naast de Tv-spot is ook een buitenreclame-campagne met abri’s en digitale objecten door het hele land van start gegaan. De focus van deze campagne is het oproepen en activeren van mensen om de boosterprik, ook zonder afspraak, te halen. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken loopt er ook nog een radiocommercial op nationale zenders en online radio. En zijn er eerder ook advertenties geplaatst in dagbladen, huis-aan-huisbladen, online en op de sociale media

Specifieke doelgroepen

Naast de nieuwe campagnes blijven ook de bestaande campagnes voor specifieke doelgroepen bestaan. Door middel van voorlichtingsbijeenkomsten in de eigen omgeving, folders en posters in 11 talen, een Steffie-module en informerend materiaal via wachtkamerschermen wordt alles op alles gezet om iedereen te bereiken.

Alle communicatiemiddelen leiden mensen naar de website en het telefoonnummer waar direct een afspraak gemaakt kan worden, naar prikkenzonderafspraak.nl voor vrije inlooplocaties of naar webpagina’s waar alle informatie over de booster en vaccinaties te vinden is.

Zelftesten en mondkapjes voor sociale minima

Zelftesten en mondneusmaskers (chirurgische mondneusmaskers type IIR) worden vanaf half februari 2022 kosteloos beschikbaar gesteld aan alle gemeenten in Nederland om deze uit te delen aan mensen met lage inkomens en in het kader van de wijkgerichte aanpak (zoals ook benoemd in de Kamerbrief van 12 november 2021). Gemeenten ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) volgende week bericht waarin zij geïnformeerd worden over hoe zij de zelftesten en mondneusmaskers kunnen bestellen en vanaf wanneer de zelftesten en mondneusmaskers geleverd kunnen worden. Het is niet mogelijk om de zelftesten eerder op te halen.

Doelgroep en aantallen

Het kabinet vindt het belangrijk om via gemeenten zelftesten en mondneusmaskers beschikbaar te stellen aan mensen met een laag inkomen. Zij kunnen financiële drempels ervaren voor het gebruik van zelftesten en mondneusmaskers.

Gemeenten dragen zelf zorg voor het verspreiden van de mondmaskers en zelftesten aan mensen met een laag inkomen. Het aantal zelftesten en mondmaskers dat elke gemeente kan bestellen heeft een maximum, en is berekend op basis van het aantal mensen in de gemeenten met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. In totaal kunnen er 10 miljoen zelftesten en 10 miljoen mondneusmaskers besteld worden tot 1 mei. Dit betekent dat er tot 1 mei grofweg zes zelftesten en zes mondneusmaskers per persoon beschikbaar worden gesteld.

Wijkgerichte aanpak

Daarnaast zijn 30 gemeenten geïdentificeerd voor een wijkgerichte aanpak op basis van onder andere een lage vaccinatiegraad en hoge aantal besmettingen. De verwachting bestaat dat deze gemeenten een verschil kunnen maken met een wijkgerichte aanpak voor vaccineren en testen in het beschermen van mensen. Deze zelftesten kunnen breder uitgedeeld worden dan alleen aan mensen met een laag inkomen, namelijk onder de gehele bevolking van deze gemeenten. Voor deze gemeenten kunnen er in totaal 5,5 miljoen zelftesten en 5,5 miljoen mondneusmaskers besteld worden tot en met 1 mei.

Artikel delen: