Vrienden van Dalfsen: gemeente reageert lauw op aanpak Rondweg/Vechtbrug

Vrienden van Dalfsen: gemeente reageert lauw op aanpak Rondweg/Vechtbrug

DALFSEN – De vereniging Vrienden van Dalfsen vindt de gemeentelijke reactie op de voorgestelde aanpak van de Rondweg/Vechtbrug redelijk lauw. ‘Veel inwoners van Dalfsen ervaren de huidige situatie als zeer problematisch. Dit onderwerp zou in onze ogen als speerpunt in het beleid naar voren gehaald moeten worden’. Namens de vereniging sprak Dirk Brugman maandagavond in bij de raadscommissie over de Omgevingsvisie 1.0. 

In november deed de vereniging het volgende voorstel voor de Rondweg. ‘Bij de aanleg lag de Rondweg langs het dorp en nu ligt de Rondweg midden in de bebouwde kom. Daar horen rotondes met fietsers-in-de-voorrang bij. Dit vraagt wel om kostbare aanpassingen per rotonde maar heeft wellicht als voordeel dat oneigenlijk doorgaand verkeer zal afzien van de route’. Ook kwamen de Vrienden met de suggestie om één kruising met verkeerslichten te realiseren waarbij overstekende fietsers apart groen licht krijgen.

Uit de gemeentelijke reactie blijkt dat er zeker aandacht is voor de Rondweg.  Er loopt al een onderzoek naar de hoeveelheid verkeer op de Rondweg en Vechtbrug. Dit levert informatie op of er sprake is van veel doorgaand, regionaal verkeer of dat er juist meer plaatselijk verkeer over de Rondweg gaat. De uitkomsten bepalen mede hoe de aanpak van de Rondweg er uit gaat zien, terwijl de verkeersstromen ook in regionaal verband nog worden besproken.

Brugman constateert dat het lijkt alsof reacties van externe instanties (onder andere GGD, Veiligheidsregio, waterschap, provincie en andere gemeenten) op de concept versie van de visie vlot worden overgenomen maar dat opmerkingen van ‘eigen’ inwoners minder serieus worden genomen. De Vereniging is wel blij dat de gemeente meegaat in haar voorstel om de zone tussen nieuwe N340 en  de Vecht te typeren als buffer tussen de oprukkende stad Zwolle en het landelijke Dalfsen. ‘Dit slaagt alleen als de gemeente daar ook de regie pakt’, benadrukte Brugman.

Verder valt het de Vereniging op dat de gemeente bij de uitbreidingsplannen voor woningbouw bij de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld ook kijkt naar de regionale behoefte. Maar dit principe wordt weer niet gehanteerd bij de zoektocht naar nieuwe bedrijventerreinen. ‘De gemeente houdt de boot af bij onze suggestie om aan te haken bij uitbreiding van het huidige Hessenpoort. Een regionale visie en aanpak zou hier de juiste zijn’, aldus Brugman.

Artikel delen: