Bewoners spreken in over toekomstige uitbreiding dorp Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Bewoners spreken in over toekomstige uitbreiding dorp Dalfsen

DALFSEN – Twee inwoners hebben maandagavond bij de raadscommissie ingesproken over de zoekrichtingen voor toekomstige woningbouw voor de kern Dalfsen die zijn opgenomen in de Omgevingsvisie 1.0. 

Volgens Gerard van Weerd, namens bijna dertig adressen rond de mogelijke woningbouwlocatie Dalfsen West, creëert de gemeente vooral mist rond de woningbouwaantallen en de woningbehoefte. Antwoorden op vragen zijn volgens de bewoners zeer summier en veranderen keer op keer. In de Omgevingsvisie laat de gemeente zowel Dalfsen West als Dalfsen Noord als nieuwe woongebieden boven de markt hangen. Van Weerd drong er bij de commissie op aan daarin niet mee te gaan. De bewoners stellen de raad voor om de locatie Dalfsen West te schrappen omdat Dalfsen Noord op bijna alle ruimtelijke aspecten beter scoort dan Dalfsen West.

Inwoner Paul Scholten pleitte er in zijn schriftelijke inspreekreactie voor het gebied tussen Welsummerweg en Brinkweg alsnog aan te wijzen als toekomstig woongebied. Het ligt dichter bij zowel het centrum van de kern Dalfsen als het treinstation. Dit past volgens Scholten helemaal in de Verstedelijkingsstrategie voor de Regio Zwolle om nieuwe woonlocaties dichtbij stations aan te wijzen. ‘De gemeente zegt dat de locatie niet in de Structuurvisie Kernen van 2010 naar voren komt als optie. Als ik het goed zie is die structuurvisie inmiddels achterhaald. Kijk maar naar Dalfsen West en Dalfsen Noord. Die gebieden waren toen ook niet geschikt als woonlocaties maar worden nu wel genoemd als toekomstige woongebieden, aldus Scholten.

Foto's 11
Bewoners spreken in over toekomstige uitbreiding dorp Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Bewoners spreken in over toekomstige uitbreiding dorp Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Bewoners spreken in over toekomstige uitbreiding dorp Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Bewoners spreken in over toekomstige uitbreiding dorp Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Bewoners spreken in over toekomstige uitbreiding dorp Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Bewoners spreken in over toekomstige uitbreiding dorp Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Bewoners spreken in over toekomstige uitbreiding dorp Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Bewoners spreken in over toekomstige uitbreiding dorp Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Bewoners spreken in over toekomstige uitbreiding dorp Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Bewoners spreken in over toekomstige uitbreiding dorp Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Artikel delen: