Openbare oproep van D66 - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Openbare oproep van D66

DALFSEN – Weet wat er valt te kiezen! Gemeentebelangen: kom in debat. Op initiatief van D66 zijn er plannen om een algemeen verkiezingsdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen te organiseren. Vanuit het theater De Stoomfabriek, live, uit te zenden via VechtdalTV bijvoorbeeld of via een live stream op Youtube.

Dit om te voorkomen dat de politieke partijen in cirkels in kleine zaaltjes om elkaar heen draaien voor eigen publiek en om te voorkomen dat met de beperkte mogelijkheden van veel mensen er niets zou plaatsvinden.

Vijf van de zes partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, willen. Op een na dus: Gemeentebelangen. Toch wat vreemd voor een partij die onlangs in de gemeenteraad het visiedocument ‘Goed Goan’ (december 2021) besprak, waarin het gaat over profilering van de raad, van de fracties en van de afzonderlijke raadsleden, juist door meer onderling debat. Het visiedocument spreekt niet over verkiezingen, maar dat is bij uitstek de tijd voor profilering, aanscherping en dus debat. Hoe kan de inwoner van de gemeente Dalfsen anders weten wat er te kiezen valt?!

PvdA, VVD, CU en het CDA zegden hartelijk toe op het idee. Een debat dat geleid zal worden door een onafhankelijke gespreksleid(st)er, aan de hand van een drie-of viertal thema’s die van belang zijn voor de hele gemeente Dalfsen en ruimte voor een minuut pitch voor iedere partij. D66 meent dat er genoeg vakman/vrouwschap in de gemeente is om zoiets van de grond te krijgen. Dat hoeft ook niet veel geld te kosten. En je hebt wél een inhoudelijk bereik. Voordeel van uitzending is dat het zowel mét publiek als zónder publiek toch een groot bereik heeft, live of in de herkansing, als mensen de uitzending op een eigen moment bekijken.

Dus kom op, Gemeentebelangen, kom in debat!

Gemeentebelangen argumenteert in een antwoordbrief op de uitnodiging dat een debat wordt georganiseerd door ‘De dorpen van morgen’ en dat daar aan mee wordt gedaan. Alleen dat debat is enkel gericht op het thema duurzaamheid en kent geen of slechts een beperkte uitzending.

Artikel delen: