Geen gemeentelijke vergunning voor hondenspeelveld Bellingeweer - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Geen gemeentelijke vergunning voor hondenspeelveld Bellingeweer

DALFSEN – De gemeente Dalfsen is niet van plan een vergunning te verlenen voor een omheind hondenspeelveld in Bellingeweer. Dit betekent voor de initiatiefnemers dan ook direct het einde van het burgerinitiatief hondenspeelveld Dalfsen. Ze zijn teleurgesteld en verbijsterd over hoe de gemeente dit besluit heeft genomen.

Een van de initiatiefneemsters geeft op Facebook uitvoerig tekst en uitleg over de gang van zaken. Een paar letterlijke passages:

‘Begin oktober heeft de gemeente ons onder voorbehoud €5.000 subsidie toegekend voor de realisatie van een omheind hondenspeelveld in het noordwesten van Bellingeweer. Een schriftelijke toelichting die daarbij werd gegeven, is dat ons project punten scoort “vanwege het bijdragen aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit”. Wat een geweldige opsteker was dat! Dat ons herhaaldelijk is verteld dat ons plan niet in strijd is met het bestemmingsplan van Bellingeweer, klonk ook super.’, zo begint de reactie.

Vervolgens wordt ingegaan op de mening van enkele omwonenden: ‘Nadat wij de betrokken partijen hadden geïnformeerd over ons plan, kwam een drietal aanwonenden in verzet. De komst van een omheind hondenspeelveld in Bellingeweer is voor hun “onacceptabel” zo hebben ze laten weten. Zwaaiend met het Plan Bellingeweer 2006, hebben ze kunnen voorkomen dat “hun woon- en leefgenot daardoor ernstig zou worden aangetast”. Dat (inrichting- en beheer) Plan Bellingeweer is destijds door de gemeente aangenomen als draaiboek voor Bellingeweer zoals we het nu kennen. Hoofddoel van dit plan (zo staat in de inleiding), is “het gebied zodanig in te richten, dat de waarde voor natuur en recreatie versterkt wordt”. Én recreatie, tweeledig dus. Bezwaarmakers vinden dat de natuur daarbij de boventoon moet voeren en daarmee hebben ze waarschijnlijk de juiste snaar geraakt bij de huidige wethouder’. 

Om daarna te vervolgen met: ‘Vorige week was er op het gemeentehuis overleg over ons plan. Wij waren daar niet bij uitgenodigd. Wel aanwezig waren: onze contactpersoon van de gemeente, een landschapsarchitect, de lokale ecoloog en wethouder Ruud van Leeuwen. Onze contactpersoon deed ons daarna verslag. De landschapsarchitect ziet mogelijkheden voor een hondenspeelveld in Bellingeweer, verfraaid met bomen en andere beplanting en met wat aanpassingen aan bijvoorbeeld vorm en afmeting. Vooraf hebben we al aangegeven daar open voor te staan. Wethouder Ruud van Leeuwen en de ecoloog van de gemeente gooien echter de deur dicht; het gehele veld blijft onaangeroerd omwille van de natuurwaarde/biodiversiteit. Voor een hondenspeelveld in Bellingeweer zal dus geen vergunning worden verleend, mochten we die aanvragen’.

De initiatiefnemers zijn niet alleen teleurgesteld over dit besluit, maar vooral ook verbijsterd over de manier waarop het genomen is. ‘Gaat gemeente Dalfsen, die zegt inwonerbetrokkenheid belangrijk te vinden, dan zó met initiatiefnemers om?!’, aldus Natalie Oostingh op Facebook.

De gemeentelijke reactie op dit bericht staat met een afzonderlijke verklaring op DalfsenNet.

Artikel delen: