Tien Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen in Dalfsen - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Tien Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen in Dalfsen

DALFSEN – Ook dit jaar stond de dag voor Koningsdag in het teken van de lintjesregen. Tien inwoners van de gemeente Dalfsen mochten op dinsdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen.

Burgemeester Erica van Lente verraste de zogenoemde gedecoreerden in de ochtend met het grote nieuws en reikte de onderscheiding uit. Tijdens de speciale Oranjereceptie in het gemeentehuis zijn alle gedecoreerden dinsdagmiddag nog eens extra in het zonnetje gezet.

De volgende personen uit de gemeente Dalfsen ontvingen een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere inzet.

Yvonne te Woerd (67 jaar) uit Dalfsen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Yvonne te Woerd werkte tot haar pensionering bij Ingenieursbureau Ruimtewerk. Naast haar werk was en is ze heel actief bij verschillende verenigingen en organisaties. Ze was bijvoorbeeld jarenlang bestuurslid en vrijwilliger voor de Sportvereniging Dalfsen Handbal. Ze coachte spelers en zette zich in voor het schoolhandbal. Door deze inzet is dit evenement echt op de kaart gezet. Naast handbal richtte Yvonne te Woerd zich ook op de muziek. Vanaf de oprichting van Salonorkest Spoom Dalfsen in 1997 tot nu helpt ze mee bij het orkest. Tot 2016 als penningmeester en tot op de dag van vandaag als vrijwilliger. Ze legt onder meer de contacten voor de te organiseren optredens en uitvoeringen. Ook zat Yvonne te Woerd ruim acht jaar in de Raad van Toezicht van Woonzorgcentrum Rosengaerde. Zij hielp mee bij de professionalisering van het bestuur en was contactpersoon voor de OR. Bij Stichting Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen is Yvonne te Woerd op dit moment secretaris. In deze rol hielp ze de bibliotheek veranderen van plek voor de uitleen van boeken naar een moderne instelling waar naast boeken ook de basisvaardigheden en digitale vaardigheden centraal staan. Voor de Vrienden van Dalfsen is Yvonne te Woerd projectleider van de werkgroep Typisch Dalfsen, voor de Centrumvisie van Dalfsen. Ook is ze bestuurslid van Stichting Anjerpunt in Hoonhorst. Hier hielp Yvonne te Woerd mee het Anjerpunt voor inwoners en bezoekers van het Vechtdal een succes te maken.

Gretha Houweling-Zeldenrust (70 jaar) uit Dalfsen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gretha Houweling werkte tot haar pensionering in 2018 als surveillant bij de Hogeschool Viaa in Zwolle. Daarnaast zet(te) ze zich op veel vlakken vrijwillig in. Zo was ze 12 jaar taalcoach en maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland. Ook zorgde Gretha Houweling jarenlang als pleegouder/noodopvang (samen met haar man) voor een minderjarig meisje. Zij zorgden voor ondersteuning, boden een veilige omgeving en gaven stabiliteit. Vanaf 2006 waren ze pleegouder/ondersteuner en verleenden tot 2012 via SGJ Christelijke Jeugdzorg een dagdeel per week (vakantie)opvang aan twee zussen. Na 2012 boden ze vakantieopvang en verrichten zij hand-en-spandiensten.

Vijf jaar lang was Gretha Houweling vrijwilliger bij de Stichting Gemiva-SVG Groep te Nieuwerkerk aan den IJssel. Zij gaf hier bijbellessen aan kinderen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is Gretha Houweling bezoekvrijwilliger bij de Stichting Philadelphia, locatie Veldwachterstraat in Dalfsen. Daarnaast is zij vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Dalfsen-Oost. Zij is gastvrouw, begeleider van het kinderwerk en brengt sinds 2019 voedselpakketten rond. Voor de Nierstichting is Gretha Houweling wijkcoördinator en collectant.

Jan Uitslag (51 jaar) uit Dalfsen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Uitslag is vanaf 2017 tot op heden werkzaam als wethouder bij de gemeente Dalfsen. Naast deze werkzaamheden verrichtte hij diverse vrijwilligerswerkzaamheden. Zo was hij betrokken bij de Hervormde Gemeente Dalfsen. Hier begeleidde hij het uitwisselingsproject tussen Amerikaanse, Roemeense en Nederlands jongeren, waarbij zij sociale projecten ondersteunden. Ook was Jan Uitslag jeugdouderling, voorzitter van de jeugdraad en hielp hij bij de fusie van de Gereformeerde en de Hervormde kerken. Ook organiseerde hij het ICQ festival.

Jan Uitslag was vanaf 2004 ruim 13 jaar raadslid bij de gemeente Dalfsen. Vanaf 2011 is Jan Uitslag hulpkoster bij de Protestantse Gemeente Dalfsen. Ook zette hij zich gedurende 3 jaar in voor voetbalvereniging ASC’62. Sinds 2018 is hij dijkwacht bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta en coördineert hij de dijkpost. Ook begeleidt Jan Uitslag de jongerengroep 0529 Unites Dalfsen sinds 2018, tijdens de reizen naar Roemenië. Daar helpt de jongerengroep bij diverse sociale projecten. Ook is Jan Uitslag verantwoordelijk voor de financiën van 0529 Unites Dalfsen.

Ruud van Leeuwen (67 jaar) uit Dalfsen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ruud van Leeuwen werkte in de periode 1980-2014 als docent Biologie en Engels bij het AOC De Groene Welle. Daarna is hij wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Dalfsen geworden. Maatschappelijk is Ruud van Leeuwen ook al jaren vrijwillig actief. Elf jaar lang was hij secretaris en voorzitter van D66 Harderwijk. Als vicevoorzitter van het Rode Kruis afdeling Harderwijk zorgde hij voor het sociaal vervoer, waarbij mensen met een beperkte mobiliteit werden vervoerd. In 1989 is het Milieucentrum Harderwijk mede opgericht door Ruud van Leeuwen. Ook was hij hiervan enige tijd voorzitter.

D66 Dalfsen werd in 1993 mede opgericht door Ruud van Leeuwen. Hij vervulde ook de rol van secretaris binnen de partij. Naast het voorzitterschap van de jeugdsoos in Hoonhorst organiseerde hij ook activiteiten voor de jeugd. Verder maakte Ruud van Leeuwen gedurende 9 jaar deel uit van de gemeenteraad van Dalfsen. Daarna werd hij benoemd tot wethouder in de gemeente Dalfsen. Vanaf 2000 is Ruud van Leeuwen vrijwilliger bij volleybalvereniging Dalvo. Hij fungeerde als coach en is scheidsrechter tot op heden. Als bestuurslid van de Partij Gemeentebelangen ondersteunde hij de partij gedurende 4 jaar.

Ruud Houweling (69 jaar) uit Dalfsen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ruud Houweling werkte tot zijn pensionering in 2019 als docent rekendidactiek op Hogeschool Viaa. Daarnaast was en is hij als vrijwilliger betrokken bij verschillende organisaties. Zo was hij tot 2005 diaken van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Nieuwerkerk aan den IJssel en lid van het Centraal Diaconaal Deputaatschap. Ook zorgde Ruud Houweling jarenlang als pleegouder/noodopvang (samen met zijn vrouw) voor een minderjarig meisje. Zij zorgden voor ondersteuning, boden een veilige omgeving en gaven stabiliteit. Vanaf 2006 waren ze pleegouder/ondersteuner en verleenden tot 2012 via SGJ Christelijke Jeugdzorg een dagdeel per week (vakantie)opvang. Na 2012 boden ze vakantieopvang en verrichten zij hand-en-spandiensten.

Sinds de verhuizing naar Dalfsen is de heer Houweling vrijwilliger/diaken voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Dalfsen-Oost en voorzitter van het Diaconaal Platform Dalfsen. Sinds 2019 is hij diaken voor het externe diaconaat en is hij de verbindende schakel tussen diaconie en de diverse projecten, waaronder het taalcafé voor vluchtelingen, de huiswerkbegeleiding voor minima en de Fietserieje. Sinds 2015 is Ruud Houweling ook collectecoördinator en wijkcoördinator voor de Nierstichting. Verder is hij sinds 2019 docent bij de Klik & Tik via de bibliotheek Dalfsen en is hij oprichter en voorzitter van de stichting Voor Elkaar Dalfsen. De stichting richt zich op het verlenen van hulp aan mensen met financiële problemen. Tot slot is Ruud Houweling sinds 2020 voorzitter van de werkgroep WMO van de Participatieraad Dalfsen.

Henk van der Beeke (76 jaar) uit Dalfsen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Henk van der Beeke werkte tot zijn pensionering in 2004 als senior projectleider bij Arcadis Heidemij. Daarnaast was en is hij volop actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. Zo is hij 24 jaar voorzitter geweest van de Fotoclub Dalfsen. Hij organiseerde de maandelijkse clubavond en onder zijn leiding ging de vereniging over van analoog naar digitaal fotograferen. Verder is hij jarenlang bestuurslid en vrijwilliger geweest bij de Stichting GreenBikes/GreenShoes Dalfsen. Hij verzamelde historische gegevens over de omgeving die gebruikt werden voor natuur- en landschapsroutes. Ook werden kunstobjecten in kaart gebracht voor de cultuur- en kunstroute en plande hij de gidsen in. Henk van der Beeke was sinds 2003 ook enthousiast vrijwilliger bij de Historische Kring Dalfsen. Hij was daar (foto)redacteur van het verenigingsblad en digitaliseerde alle uitgaven uit het verleden. Hij organiseerde de jaarlijkse historische avond en legde deze vast op film. Verder stelde Henk van der Beeke publicaties samen over de Vecht en het dorp Dalfsen, nam deel aan de activiteitencommissie en organiseerde de Monumentendag. De laatste jaren was hij ook betrokken bij het project het DNA van Dalfsen.

Hein Tielbeke (87 jaar) uit Dalfsen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hein Tielbeke werkte tot zijn pensionering bij Essent. Al vanaf de oprichting van Handbalvereniging SV Dalfsen in 1968,  was Hein Tielbeke een betrokken vrijwilliger. Maar liefst 45 jaar lang bewees hij zijn diensten. Zo was hij voorzitter, notuleerde de vergaderingen, was coach van het herenteam, wierf sponsoren, schreef voor het clubblad, was tijdswaarnemer en hield de score bij van de eredivisie wedstrijden. Naast deze activiteiten was Hein Tielbeke mede-oprichter/secretaris/bestuurslid van Stichting Vrienden van de Imminkhoeve. Hij verzorgt mede het onderhoud van de tuin en het terrein. Daarnaast hielp hij bij de organisatie van de bingo en de Damitobeurs. Vanaf 2000 is Hein Tielbeke vrijwilliger bij de Historische Kring Dalfsen. Hier is hij lid van de Werkgroep Foto en Beeldmateriaal en verzorgt hij het digitaliseren en rubriceren van het analoge bestand. Tot slot is hij vanaf 2012 t/m 2020 actief geweest als vrijwilliger bij Hospice ’t Huis de Pastorie.

Bart Scheperboer (66 jaar) uit Dalfsen is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bart Scheperboer werkte tot september 2021 als decaan en docent bij het Gymnasium Celeanum, waarna hij met pensioen is gegaan. Daarnaast zette hij zich in voor vele organisaties en is hij nog steeds actief. Bart Scheperboer heeft zich in 1989 als bestuurslid en provinciaal coördinator Overijssel ingezet voor de Stichting Model European Parliament (MEP) Nederland. De stichting werd in 1990 officieel opgericht. Het had als doel jonge mensen een beter inzicht te geven in het Europese integratieproces en de werking van de Europese Unie. In 2011 droeg de stichting haar taken over aan het Montesquieu Instituut. Bart Scheperboer is één van de docenten die aan de wieg van het MEP heeft gestaan en bij de ontwikkeling van het MEP een grote rol heeft gespeeld. Het MEP in Overijssel ontwikkelde zich tot één van de grootste provinciale MEP-organisaties. Binnen de groep van provinciale coördinatoren speelde de heer Scheperboer een prominente rol. Hij trad meerdere malen als begeleider van de Nederlandse  delegatie op tijdens de internationale MEP-conferenties. Ook zette hij zich in voor de schooluitwisselingsprogramma’s en provinciale debattoernooien.

Bart Scheperboer zette zich ook lokaal in. Zo was hij bestuurslid en voorzitter van de schoolcommissie van KBS De Polhaar, secretaris van en vrijwilliger bij de Dalfser Lawn Tennis Club Gerner, jeugdcoach bij Voetbalvereniging SV Dalfsen en voorzitter van Nationale Vereniging De Zonnebloem Dalfsen.

Dirk Brugman (74 jaar) uit Dalfsen is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dirk Brugman is tot het moment dat hij met pensioen is gegaan, eigenaar geweest van het boekenantiquariaat Papyrus in Deventer. Verder heeft hij zich jarenlang vrijwillig ingezet bij verschillende organisaties en doet dit nog steeds. Zo is hij oprichter en voorzitter van het IVN Zwolle. Hij organiseerde mede de cursus natuurgidsen en was bedenker en uitvoerder van het milieu-poppenspel voor basisscholen. Verder is Dirk Brugman medeoprichter en secretaris van de Stichting tot Herstel en Behoud van de voormalige Synagoge in Dalfsen. Hij hielp bij het werven van fondsen voor de restauratie en ondersteunde bij het herstel van de voormalige Synagoge. Als bestuurslid van de Vereniging Vrienden van Dalfsen maakte Dirk Brugman deel uit van diverse werkgroepen. Zo was hij betrokken bij de herinrichting van de passantenhaven en het bestemmingsplan Oosterdalfsen. Ook is de heer Brugman twintig jaar secretaris van de Stichting Molen Massier te Dalfsen geweest. Hij zette zich in voor het herstel van de molen en wierf de benodigde fondsen. Ook was hij actief voor Stichting Westermolen Dalfsen. In zijn rol als voorzitter realiseerde de heer Brugman de restauratie van de molen, de bouw van een winkel en een ruimte voor kleinschalige evenementen. Er werden gesprekken gevoerd met de gemeente en de heer Brugman zette zich in voor de exploitatie van de molen. Ook werd het 200-jarig jubileum van de molen gevierd. Brugman zat in de gemeenteraad van 1995 tot 2006 en was daarnaast 15 jaar voorzitter  van de Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen. Hij zette zich in voor de verandering van bibliotheek naar een maatschappelijke organisatie, de vestiging van de bibliotheken in de vijf Kulturhusen en het daarbij afstand doen van de oude gebouwen. Sinds 2013 tot nu is Dirk Brugman bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Dalfsen. Hij zet zich in voor het behoud van de kerk en het orgel. Voor de renovatie van het orgel werden fondsen geworven en hij realiseerde een kunstpunt in de kerk.

Rein Kuipers (75 jaar) uit Dalfsen is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tot zijn pensionering in 2011 werkt Rein Kuipers bij de Stichting Crow in Ede. Daarnaast zette hij zich actief in bij verschillende organisaties. Zo is hij mede-oprichter en voorzitter van het Plaatselijk Belang dorp Dalfsen. Naast deelname aan bestuursvergaderingen onderhield hij contact met alle belanghebbende partijen. Ook is Rein Kuipers twee bestuursperiodes voorzitter geweest van de VVD Dalfsen. De lokale afdeling werd sterker gemaakt door een fusie tussen de afdelingen Vechtdal, Dalfsen, Ommen, Hardenberg tot VVD Vechtdal. Vanaf 2012 is Rein Kuipers voorzitter van de Stichting Vechtgenoten Ommen, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Het onderhouden van contacten met zorginstellingen, gasten en vrijwilligers behoorde tot zijn taken. Als voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Stichting Instellingen Psychosociale Oncologie (IPSO) en voorzitter van de Vereniging IPSO Inloophuizen zet Rein Kuipers vanaf 2013 tot op heden de inloophuizen op de kaart en zorgt hij voor draagvlak binnen de politiek om de huizen een stabiele basis te bieden.

Artikel delen: