Prinsenstraat en Kerkplein autovrij met parkeer-, laad- en losplekken dichtbij - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Prinsenstraat en Kerkplein autovrij met parkeer-, laad- en losplekken dichtbij

DALFSEN – De gemeenteraad van Dalfsen is maandagavond akkoord gegaan met het maken van een uitvoeringsontwerp voor een autovrije klimaatwinkelstraat Prinsenstraat en Kerkplein.

De raad heeft daarbij wel met een amendement vastgelegd dat er voldoende parkeerplaatsen en laad- en losplekken dichtbij de winkels moeten blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de werkzaamheden. De vraag of er dan sprake is van een ‘autovrij’ of ‘autoluw’ winkelgebied kwam daarbij ook aan de orde maar het antwoord blijft nog even ‘boven de markt’ hangen. 

Ook wil de raad zo snel mogelijk duidelijkheid over de mogelijkheden om de ‘locatie Fokkens’ als tijdelijke plek voor parkeren en laden/lossen te gebruiken totdat dit terrein definitief wordt ingevuld met woningbouw. Daarbij vraagt de raad om ook onderzoek te doen naar (ondergronds) parkeren in dit deel van het centrumgebied. 

Met dit wijzigingsvoorstel speelt de raad in op de onrust bij ondernemers en bewoners over de plannen. Die maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid, het parkeren en de bevoorrading van de winkelpanden. 

Het door Gerard Jutten van Gemeentebelangen ingediende amendement kreeg de steun van de fracties van CDA, ChristenUnie, PvdA en D66.

Gerrit Jan Veldhuis (VVD) stemde tegen. Hij wilde het college opdracht geven om eerst het hele centrumplan verder uit te werken en de totale investering in kaart te brengen. Daarvoor was geen draagvlak bij de andere partijen.

Artikel delen: