Landgoed Rechteren naar een toekomstbestendig landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim

 Landgoed Rechteren naar een toekomstbestendig landgoed

RECHTEREN – HESSUM – Al vanaf 2017 denkt het Landgoed Rechteren na over de toekomst. De huidige generatie wil hoe dan ook het behoud van het landgoed voortzetten. Daarvoor zijn voorstellen gemaakt en voorgelegd aan de gemeente Dalfsen. De huidige eigenaar Christiaan Graaf van Rechteren had 2 jaar terug deze presentatie al willen geven voor de omgeving, maar ook hier gooide corona roet in het eten.

Christiaan begon met een toelichting over de geschiedenis die mooi in beeld werd gebracht. Het oudste gedeelte is de toren van1340 en in de 6 eeuwen daarna telkens uitgebreid. het kost heel wat moeite en geld om het in goede staat te houden. Ook de spoorlijn, aangelegd begin vorige eeuw geeft veel buikpijn in het gebied. Doorsnijd landbouwgronden en overwegen worden gesloten.

De Vecht is de grens  met Dalfsen, in vorige eeuwen  vaak verlegd door grote overstromingen maar sinds de 16e eeuw ligt de Vechtbodem grotendeels op de huidige locatie. In de 30er en 50er jaren is de ontginning aangepakt van de uiterwaarden en ook verschillende heidegronden, dit was nodig om landbouwgrond te realiseren en het landgoed betaalbaar te houden.

 

8 jaar geleden ben ik hier blijven wonen  met ons gezin en met 4 kinderen (zoons) willen we de toekomst zeker stellen. Maar Plannen maken duren lang, soms meer dan 5 tot 10 jaar.

 

Kees Jan Meijer als rentmeester geeft een toelichting over de toekomstplannen opgesteld  in 2019 en gepresenteerd aan de gemeente Dalfsen.

In 2020 zijn we begonnen met het slopen oude overbodige schuren   2022 gaan de bestemmingsplannen mogelijk in procedure. Het project graanopslag stellen we uit tot later. Wij hopen dat de bestemmingsplannen in 2023 rond komen.

 

Kees Jan Meijer geeft de toelichting met een presentatie die als bijlage is opgenomen. Het landschap is totaal 1150 ha groot. en het wil in de toekomst meer een onderdeel worden van de maatschappij. Daarom moeten we het een kwaliteitsimpuls geven. Vooral oude landschapselementen herstellen of opnieuw aanleggen, het moet toekomstbestendig zijn zodat ook de 4 zoons toekomst hebben.

Wat betreft de natuur baart het ons zorgen zoals sommige bezoekers hier mee omgaan, vooral de laatste twee jaren neemt de overlast en vuilstort toe.

Tevens zijn de vorige week gepresenteerde stikstofproblemen dramatisch voor de landbouw. Wij zijn daardoor erg kwetsbaar geworden. Wij willen echter zelfvoorzienend blijven en niet afhankelijk worden van subsidies, dus hebben we plannen gemaakt.

Op verschillende eerder gesloopte rood voor rood  locaties zijn woningen gepland, maar dat gaat geheel op erfpacht. De bouwlocatie moet voldoen aan eisen van het landgoed, alles op kosten van de koper. Ook zijn er plannen voor appartementen in de paardenstallen.

De toegangspoort die oorspronkelijk naar het kasteel heeft gestaan willen we weer opbouwen, enkele historische elementen zijn teruggevonden.

Plan kruidentuin blijft voorlopig buiten de plannen.

 

Waar ook het landgoed mee te maken heeft is het probleem stikstof, wij vallen met de hele omgeving in het 47% reductiegebied. Landbouw en veeteelt is wel onze belangrijkste bron van inkomsten. Hoe dit aangepakt moet worden is nog niet aan te geven.

Het hus en de tuinen blijven privé gebied en gesloten voor het publiek, behalve voor bijzondere evenementen.

Een geweldige presentatie die aandachtig door de aanwezigen werd gevolgd.

WvdV

Foto's 7
 Landgoed Rechteren naar een toekomstbestendig landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
 Landgoed Rechteren naar een toekomstbestendig landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
 Landgoed Rechteren naar een toekomstbestendig landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
 Landgoed Rechteren naar een toekomstbestendig landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
 Landgoed Rechteren naar een toekomstbestendig landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
 Landgoed Rechteren naar een toekomstbestendig landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: