Lokale media verdienen meer waardering

Lokale media verdienen meer waardering

REGIO – ChristenUnie: ‘Lokale media verdienen meer waardering van provincie’. “Uiteraard verdienen lokale media meer waardering van de provincie”, zegt ChristenUnie-statenlid Jan Westert. Een gezonde democratie en goed openbaar bestuur is gebaat bij lokale en regionale journalistiek, die haarvaten van de samenleving kent en bijdraagt aan sterke lokale informatievoorziening.

 

Westert pleit namens de ChristenUnie Overijssel voor een provinciaal mediafonds in navolging van de provincie Utrecht. Westert: “Ik weet dat er een quickscan is toegezegd door de Commissaris de Koning naar de kracht van lokale media in Overijssel. Die toezegging volgde op een debat dat we samen met D66 in de provincie hebben geagendeerd. “Ik hoop dat het resultaat niet te lang op zich laat wachten. In 2014 heb ik ook al vragen gesteld over de kracht van lokale media en samenwerking. Het wordt tijd, dat er structureel meer aandacht komt voor de plek van lokale media.” Je merkt dat journalistiek verder weg is komen te staan van de lokale samenleving. “Alleen als een thema overstijgend eruit springt, of met incidenten, krijgt het lokale nieuws aandacht. Maar er is meer nodig om de lokale informatievoorziening op orde te krijgen. Er zijn zoveel goede initiatieven en plannen, die te weinig voor het voetlicht komen.” Lokale media draaien op vrijwilligers, maar dat kan niet met en ‘houtje-touwtje-aanpak’. Media moet professioneel worden aangeboden.

Dat vraagt om innovatie in kennis en kunde en de mogelijkheid om te investeren. Westert: ”Dat is nu bleekjes en hangt vooral af van de toevallige vrijwilligers in een regio. De Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur hebben daar ook al op gewezen in 2020.” Dit is niet de primaire taak van de provincie. Maar het zou misschien wel het beste zijn om die taak vanwege de onafhankelijkheid juist bij het middenbestuur neer te leggen. “De provincie speelt in de culturele infrastructuur een belangrijke rol en in het borgen van een kwalitatief goed openbaar bestuur”, onderstreept statenlid Westert. “De oprichting van een mediafonds naar Utrechts model zou daar goed bij passen”, vindt het ChristenUnie-statenlid.

Lees hier over het Utrechtse mediafonds: https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/mediafonds-als-steun-de-rug-voor-lokale-journalistiek

Artikel delen: