Leden DLTC stemmen voor 4 padelbanen!

DALFSEN – Leden DLTC Gerner stemmen met overgrote meerderheid voor 4 padelbanen! Afgelopen donderdag 23 juni zijn de leden in een extra uitgeschreven bijzondere algemene ledenvergadering akkoord gegaan met de aanleg van 4 padelbanen op het DLTC tennispark en het aangaan van de daarvoor noodzakelijke lening.

Een speciaal geformeerde Padelcommissie heeft de afgelopen maanden heel veel werk verzet en zaken uitgezocht voor de aanleg van padelbanen. Dit heeft geresulteerd in een businessplan Padel DLTC Gerner waarbij in het voortraject ook de mogelijkheden voor 2 en 3 banen zijn onderzocht. Uiteindelijk blijkt de variant om gelijk 4 banen aan te leggen het meest interessant in verband met de groeiverwachting van padel, lagere aanlegkosten per baan en meer ruimte om padeltraining te geven. Daarnaast biedt aanleg van 4 banen meer mogelijkheden om bijvoorbeeld een teambuildingactiviteit of scholenclinic te organiseren. Daarom heeft het bestuur de 4 banen-variant voorgelegd aan haar leden.

De afgelopen jaren is er volop ingezet om ons tennispark te verduurzamen: het afkoppelen van regenwater, aanleg led verlichting en de vergroening van ons park zijn hier mooie voorbeelden van. We willen het toekomstbestendig maken nu ook doortrekken naar ons ledenbestand. DLTC Gerner is momenteel een vereniging met een relatief oud ledenbestand. Met de aanleg van padelbanen willen we het aanbod om in Dalfsen sportief bezig te zijn vergroten en hiermee ook een jongere doelgroep aantrekken. Er komt een boekingssysteem waarmee de banen straks door iedereen gereserveerd kunnen worden, lid of geen lid, Dalfsenaar of toerist.
De komende tijd gaan we met werkgroepen aan de slag om alles verder uit te werken en als alles meezit gaan we er vanuit dat de padelbanen eind 1e kwartaal 2023 speelklaar zijn.

Artikel delen: