Emeritus pastoor B.H.M. Schrijver (Heeroom) overleden

HOONHORST – DENEKAMP – Te Denekamp is op 3 juli in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Bernardus Hermanus Maria Schrijver, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Heino op 23 november 1928. Na zijn priesterwijding op 24 juni 1967 was hij achtereenvolgens kapelaan te Wierden en Delden.

Met ingang van 11 november 1972 werd hij benoemd tot pastor van de parochies H. Geest en OLV van Altijddurende Bijstand te Enschede en op 1 augustus 1976 volgde zijn benoeming tot pastoor van de Goede Herderparochie te Dinxperlo.

Per 13 oktober 1984 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Sebastianusparochie te Haarle en op 11 januari 1987 tot pastoor van de H. Martinusparochie te Pannerden en de H. Martinusparochie te Herwen en Aerdt. Per 1 september 1993 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Gerardus Majellaparochie te Overdinkel. Op 5 mei 1996 ging hij met emeritaat.
“Ben Schrijver werd geboren in een diepgelovig gezin op een boerderij te Heino,” schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verzonden. “Hij was het dertiende kind van de vijftien. Aanvankelijk wilde ook hij boer worden, maar als 24-jarige boerenknecht, nam hij weloverwogen de beslissing om priester te worden. Vlak vóór zijn priesterwijding vroeg kardinaal Alfrink hem: ‘Wat wil je gaan doen?’ Ben Schrijver antwoordde: ‘Waarheen u mij zendt.’ Dit typeert hem want hij heeft zich altijd zeer dienstbaar opgesteld en het was voor hem vanzelfsprekend dat hij ging waarheen de bisschop hem zond. Het ging hem om Christus en hij heeft dan ook tot het laatst toe Hem willen verkondigen en vieren, in het bijzonder door de H. Eucharistie.”
“Ben Schrijver was een rustige, bedachtzame, bescheiden en wijze man, een man met grote aandacht voor medemensen, zeker ook voor zieken. Veel steun heeft hij gehad van zr. Anstrudis, Franciscanes van Denekamp, met wie hij op diverse pastorieën heeft gewoond. Met haar onderhield hij trouw het getijdengebed. Toen hij de overste van de Franciscanessen vroeg of er een zuster bij hem op de pastorie kon komen wonen, gaf hij als reden aan: ‘Om mensen op de pastorie te kunnen ontvangen. Niet om de aardappels te schillen, want dat kan ik zelf wel.’ Deze woorden typeren Ben Schrijver eveneens,” aldus kardinaal Eijk.

De Eucharistie ten uitvaart wordt gevierd op vrijdag 8 juli in de St. Cyriacuskerk, Kerkstraat 16 te Hoonhorst, aanvang 11.00 uur. Vanaf 10.15 uur is er aldaar gelegenheid tot afscheid nemen. Na de uitvaartmis zal de begrafenis volgen op het parochiekerkhof te Heino, Canadastraat 26. Nadien is er een koffietafel in ‘t Kerkhuus, Canadastraat 2 te Heino.

Klik hier voor het volledige overlijdensbericht

Bron Aartsbisdom

Artikel delen: