Gemeentebelangen stelt vragen over Omgevingsdienst IJsselland - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Gemeentebelangen stelt vragen over Omgevingsdienst IJsselland

DALFSEN – In de krant van 7 juli 2022 verscheen een stuk over mogelijke misstanden bij de Omgevingsdienst IJsselland. De fractie van Gemeentebelangen maakt zich al langer zorgen over de oplopende kosten en het artikel was daarmee aanleiding om het college te vragen om meer duidelijkheid:

 

Geacht college,

(Schriftelijk vraag aan het college, met het verzoek deze in behandeling te nemen).

 

Vanuit de media hebben wij vernomen dat de directie van Omgevingsdienst IJsselland onder vuur ligt. Volgens medewerkers is er bij de organisatie sprake van een angstcultuur en gesjoemel met regels en geld. Er is zelfs melding gedaan bij het Huis voor Klokkenluiders.

Niet vreemd dat men een onafhankelijk onderzoek wil doen naar het financieel reilen en zeilen bij de dienst.

 

Geacht college, deze berichten verontrusten ons zeer. Zeker gezien de eveneens verontrustende cijfers die ons gepresenteerd zijn in de afgelopen PPN 2022-2026.

 

Wij willen dan ook graag volledig geïnformeerd worden over hiervoor gemelde ontstane situatie en over het vervolg. Wat zijn de consequenties (voor betrokkenen) van melding bij het Huis voor Klokkenluiders?

 

 

Foto's 2
Gemeentebelangen stelt vragen over Omgevingsdienst IJsselland - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: