Werkzaamheden in het Rechterense Veld

Werkzaamheden in het Rechterense Veld

STERREBOS – RECHTEREN – Via dit bericht  willen wij u informeren over een aantal werkzaamheden die Natuurmonumenten dit jaar en volgend jaar uitvoert in het bos. Wij zijn dit voorjaar gestart met de voorbereidingen van een aantal bosbeheermaatregelen in het Rechterense Veld. Natuurmonumenten wil in het bosgebied graag meer variatie. Dit is goed voor de biodiversiteit. Inlandse soorten krijgen in het bos meer ruimte.

Doelen van het bosbeheer:

  • Natuurlijke verjonging om loofbomen te bevorderen: hiervoor maken we open plekken in het bos waardoor soorten zoals berk, lijsterbes en vuilboom spontaan kunnen opkomen en de ruimte hebben om te groeien.
  • Inlandse soorten meer ruimte geven om in dikte te groeien: hiervoor worden zogenoemde toekomstbomen geselecteerd. Zij krijgen de ruimte om tot volle omvang uit te groeien.
  • Meer overgangen van hoge naar lage vegetatie creëren: langs een deel van de paden maken we inhammen in het bos. Hierdoor ontstaan een soort lobben met natuurlijke overgangen van hoge bomen via lagere struiken naar grazige vegetaties langs het pad. Hierdoor ontstaat een goed leefgebied voor vlinders en andere insecten. De paden gaan hierdoor meer kronkelen.
  • Vrijzetten van jeneverbesstruwelen: in het bos tref je op verschillende plekken jeneverbesstruweel aan. Ze worden op den duur verdrukt door de bomen en struiken eromheen. We gaan de jeneverbes meer ruimte geven. Vrijwilligers van Natuurmonumenten helpen hierbij.
  • Meer dood hout in het bos: een deel van de bomen in het bos moet plaats maken voor bovengenoemde doelen. Op deze bomen zetten we stippen. Een groot deel van deze bomen wordt geringd en blijft staan. Ze gaan langzaam dood en bieden dan voor allerlei vogels en insecten een thuis. De bomen met stippen die vlak langs de paden staan halen we weg. De stammen worden afgevoerd. Natuurmonumenten heeft géén houtproductiedoelstelling. Het hout wordt zoveel mogelijk in onze eigen terreinen gebruikt voor b.v. hekken, banken of de bouw van schuren.

Wij doen ons best om wandelaars in het gebied te blijven ontvangen. Tijdens de werkzaamheden kunnen een aantal paden tijdelijk worden afgesloten of kunt u hinder ondervinden doordat de paden minder toegankelijker zijn.

 

Boswachter Communicatie en Beleven

Beheereenheid Salland-Twente in Ommen

 

Artikel delen: