Waar is de ‘Schat van Dalfsen’ zes jaar na dato? - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Waar is de ‘Schat van Dalfsen’ zes jaar na dato?

DALFSEN – Onder de wijk OosterDalfsen is in 2015 archeologisch onderzoek uitgevoerd voordat de nieuwbouw kon starten. Hierbij is geheel onverwachts een zeer bijzondere archeologische ontdekking gedaan. Het betrof de vondst van het grootste ‘Trechterbeker-grafveld’ van Noordwest Europa.

De harten van de archeologen in Nederland begonnen sneller te kloppen. De kans op een bijzondere vondst was groot in het Overijsselse Dalfsen. In 2015 werd dan ook vol enthousiasme begonnen aan de opgraving. De archeologen met hun studenten hoefden echter niet diep te graven. Op slechts een meter diepte werden in het zand al de eerste markeringen zichtbaar van duizenden jaren oude graven. In totaal zijn meer dan 136 graven blootgelegd en ruim 120 trechterbekers opgegraven. Volgens Suzanne Wentink, provinciaal archeoloog bij Het Oversticht, is het grafveld vermoedelijk nog groter geweest. Maar met deze vondst, werd het al de grootste vondst ooit van trechterbekers in Noordwest-Europa. En die trechterbekers horen bij een volk dat meer dan 3500 jaar voor Christus leefde.

Nu, ruim zes jaar later, is men nog steeds bezig met het dateren van de vondsten, en deze te analyseren, te conserveren en te restaureren. Dit wordt door de Universiteit in Groningen gedaan. Want, toen men na de opgraving de gevonden materialen begon te verwerken, bleken de trechterbekers erg poreus te zijn. Conservering en restauratie was noodzakelijk, als men ook in de toekomst deze trechterbekers wilde blijven bewonderen. Dalfsenaar Celine de Ruiter studeerde in die tijd archeologie in Groningen en studeerde af op de archeologische vondsten in Dalfsen. Zij heeft onderzocht hoe deze potten vroeger gemaakt werden. Niet alleen van welke materialen, maar ook hoe ze zijn gebakken bijvoorbeeld. De resultaten van haar onderzoek helpen bij het restaureren van deze en toekomstige vondsten.

Terwijl men in Groningen hard werkt aan de restauratie en conservering van de trechterbekers, wordt er op provinciaal en lokaal niveau nagedacht over hoe deze vondsten zichtbaar kunnen worden gemaakt voor bewoners en bezoekers van de provincie. Dalfsen heeft zelf geen museum, dus wat zal het worden? Een boek, een digitale tentoonstelling of een echte tentoonstelling in bijvoorbeeld het Drents museum? De provincie Overijssel heeft dus nog wat werk te verzetten, want niet de gemeente Dalfsen maar de provincie Overijssel is eigenaar van de archeologische vondsten in Dalfsen. Wordt vervolgd dus.

Bron: Historiek.net

Foto's 2
Waar is de ‘Schat van Dalfsen’ zes jaar na dato? - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: