Ondertekenen samenwerkingsconvenant

REGIO – ROCOV Overijssel en provincie Overijssel ondertekenen samenwerkingsconvenant. Door ROCOV Overijssel en provincie Overijssel het een nieuwe convenant ondertekend waardoor de samenwerking voor de komende jaren is gewaarborgd.

Het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (ROCOV) is een vertegenwoordiging van organisaties die gezamenlijk belangen van de reizigers in het openbaar vervoer behartigen.

In dit overleg zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: ALMA, Fietsersbond, KBO-PCOB, Oogvereniging, OVKK, PROO, Rover, SOOZ, Wandelnet en Zorgbelang Overijssel. Het centrale doel van het ROCOV is het ontwikkelen en bundelen van gevraagd en ongevraagd advies en anders input over het regionaal openbaar vervoer in Overijssel aan vervoersbedrijven en de provincie Overijssel.

ROCOV Overijssel is  een goede gesprekspartner  voor de provincie en concessiehouders en daardoor een sterke belangenbehartiger  voor  de aangesloten organisaties en gebruikers van het OV in  Overijssel. Met dit convenant laten de provincie en het ROCOV zien dat zij vertrouwen hebben in elkaars rol, inbreng en positie voor wat betreft het OV in Overijssel.

Artikel delen: