Brief voor Geacht college en leden van de Gemeenteraad

DALFSEN – Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen de Gemeenteraad van de gemeente Dalfsen en het bestuur van plaatselijk belang Ankum.

Dalfsen, 30 november 2022

 

Geacht college en leden van de Gemeenteraad,

Op vrijdag 18 november 2022 ontvingen wij van de Gemeente, een ongedateerde en ongenummerde  brief, met als onderwerp de plannen voor het verlichten van de snelfietsroute Dalfsen-Zwolle.

Deze plannen geven ons als bewoners aan de Vossersteeg en de Broekhuizen aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen en bezwaren.

Een aantal van ons heeft bewust gekozen om te wonen in het aantrekkelijke buitengebied waar de nacht nog echt donker is. Anderen  wonen hier al generaties lang. Wij maken ons dan ook ernstig zorgen over uw plannen.

Allereerst merken wij op dat Indertijd op de inloopbijeenkomsten over de plannen tot aanleg van de snelfietsroute, op vragen van enkele bewoners, nadrukkelijk is  gesteld van uw kant dat er geen totale verlichting zou worden gerealiseerd langs deze route. Dit zou namelijk niet passen in het beleid van de gemeente: immers het buitengebied  zou worden ontzien van verlichting om de duisternis niet al te veel te storen.  Dit past ook in onze visie, het nachtelijk duister is helaas al een schaars goed in ons land geworden. Daarnaast dienen we als samenleving ook zuinig om te gaan met energie en dat is in deze tijd maar al te duidelijk geworden. Dit  geldt natuurlijk  ook voor het gebruik van materialen die nodig zijn, denk aan armaturen en leidingen.

Daarnaast stelt u dat het gevoel van veiligheid vergroot moet worden.

Dit is uiteraard een lastig begrip. Een ieder zal dat anders ervaren. Als bewoners hebben wij  geen enkele moeite met de onverlichte weg, hoewel  ook wij ons vaak op de fiets begeven.

Uit ervaring zien wij dat scholieren zich vaak in groepen verplaatsen. En dat aan het eind van de dag en begin van de avond het redelijk druk is zodat sociale controle aanwezig is. Daar komt bij dat de verlichting in deze tijd van de gemiddelde fiets van uitzonderlijk hoge kwaliteit is. Later in de avond na de spits neemt het aantal fietsers sterk af. Om hiervoor de hele avond en nacht straatverlichting te laten branden lijkt ons niet passend in een tijd waarin energiebesparing en duurzaamheid steeds belangrijker worden.

Bij veiligheid komen ook nog andere vragen bij ons op zoals het medegebruik. De berijder kan nergens uit opmaken dat o.a. de Vossersteeg deel uitmaakt van een snelle fietsverbinding. Landbouwverkeer, auto’s en motoren maken ook gebruik van deze route. Dat geeft soms gevaarlijke situaties.  Zou het uitveiligheidsoverwegingen niet beter zijn duidelijk aan te geven dat overig verkeer hier te gast is.

Kortom er leven nog al wat bezwaren en vragen  bij ons, uiteraard zijn wij bereid tot een gesprek.

Mocht u onze bezwaren op voorhand afwijzen dan ontvangen wij gaarne een voor beroep vatbare afwijzing.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

Dirk en Marion Brugman, Vossersteeg 103, 7722 RJ Dalfsen

Martijn en Lotte Bouwhuis, Vossersteeg 105, 7722 RJ Dalfsen

Antoinette Jansen en Sim van den Berg Ruitenborghweg 13

Rinke en Dennis Schutte, Vossersteeg 107, 7722 RJ Dalfsen

Rita van Lenthe, Vossersteeg 109, 7722 RJ Dalfsen

Lucie en Pieter-Jan van Zanten, Vossersteeg 72, 7722 RL Dalfsen

Dick en Cherriette van der Vegt, Vossersteeg 74, 7722 RL Dalfsen

Bert en Jiska van der Vecht, Vossersteeg 74a, 7722 RL Dalfsen

Hans Groenhuis en Jetty van Munster, Broekhuizen 1 Dalfsen

Berend Dijk, Ruitenborghweg  18 Dalfsen

Jan en Grietje Ophoff, Ruitenborghweg  14 Dalfsen.,

 

Artikel delen: