Vruchtbare akkers met zeeklei uit Lauwersoog

REGIO – Demonstratie: zeeklei toevoegen voor bodemverbetering. Binnen het landelijke Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een subsidie verstrekt voor een zogeheten bodemverbetering aan het agrarisch bedrijf Van Kooten in Lemelerveld. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer houdt hierover tweemaal een demo. De eerste, op woensdag 14 december, bij de uitrijden van het product.

De tweede, aan het einde van de zomer in 2023, om te kijken naar het resultaat. Beide demo’s worden gehouden aan de Migaweg 8 in Dalmsholte van 10.00 tot 12.00 uur. Bij de demo’s zijn vertegenwoordigers aanwezig van Klaei BV en het DAW-team om mee in gesprek te gaan en vragen aan te stellen. U bent van harte welkom.

 

Voordelen van klei

Het opbrengen van klei op de bodem heeft diverse voordelen, onder andere:

  • Beter watervasthoudend vermogen in de bovenste 10 cm van de grond.
  • Minder uitspoeling en betere beschikbaarheid van mineralen voor bodem en gewas

 

De klei die tijdens deze demo wordt gebruikt, is afkomstig uit de haven van Lauwersoog. Het baggerslib dat daar vrijkomt, wordt normaal gesproken weer teruggestort op zee. In plaats hiervan wordt de bagger gerijpt tot klei. Hierdoor neemt het chloridegehalte af en ontstaat een strooibaar product met een hoog lutumgehalte. Het product wordt voor de winter gestrooid, zodat het tijdens de wintermaanden kan inspoelen en al gelijk het volgende seizoen een verbetering kan geven.

 

Meer informatie en vragen

Wilt u meer informatie over de demo of vragen met betrekking tot het ontvangen van een subsidie voor bodemverbetering, stuur dan gerust een mail naar info@agrarischwaterbeheer.nl

Artikel delen: