Gezocht: actieve deelnemers voor de Werkplaats Gebiedsvisie

ANKUM – Op de infoavonden over de gebiedsvisie afgelopen najaar (bij basisschool De Meele / bij Van der Valk Zwolle) is een presentatie gegeven over de opstart van een grensoverschrijdende gebiedsvisie. Met provincie, gemeenten en de lokale belangenverenigingen hebben we hierin vervolgstappen gezet.

We gaan starten met de gebiedsvisie! Wat is er gebeurd: wat gaat er gebeuren een “gebiedsvisie voor het gebied tussen Zwolle, Dalfsen – Staphorst en Zwartwaterland.

Gezocht: actieve deelnemers voor de Werkplaats
Woon of onderneem je in of nabij het Dalfserveld, Nieuwleusen Buitengebied West, de Tolhuislanden of de Marsen? Ken je het gebied goed, weet je wat er leeft en wil je actief bijdragen aan de totstandkoming van de Gebiedsvisie? Ben je beschikbaar op vrijdagmiddag 9 juni, 30 juni, 8 september, 3 november én 15december?

Meld je dan vóór 20 mei aan als deelnemer voor de Werkplaats! Dit kun je doen door een mail te sturen naar info@bnbw.nl We zoeken 20 inwoners en ondernemers. Bij te veel aanmeldingen gaan we selecteren om tot een representatieve groep te komen.

Aanleiding
In april 2022 stuurden zes belangen- en bewonersgroepen uit het gebied Zwolle-Dalfsen de provincie Overijssel een brief waarin we wezen op de talrijke ingrijpende opgaven en (ruimtelijke) ontwikkelingen in dit gebied. We onderstreepten het belang van regie, afstemming tussen betrokken overheden en tijdige betrokkenheid van organisaties en inwoners. De brief was aanleiding voor een gesprek waaraan provincie, belangengroepen, gemeenten en waterschap deelnamen. Daar ontstond het idee om samen een visie op het gebied te gaan maken. De belangenverenigingen hebben de inwoners daarover in oktober 2022 geïnformeerd (bijeenkomst in De Spil en bij Van der Valk).
Ondertussen hebben de provincie en de stad Zwolle financiële middelen vrijgemaakt en is het bureau Land-iD geselecteerd om samen met het bewoners van het gebied de gebiedsvisie te gaan maken. De werkwijze voor het opstellen van de visie. Er komen twee overleggroepen (de gebiedstafel en de werkplaats), waarin de inwoners en overheden gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn. In de gebiedstafel draait het om het proces en komen de belangen en meningen vanuit het gebied en overheden op tafel. De partners aan deze tafel sturen samen op het proces en bereiden de besluiten voor (go/no go momenten).

Gezocht: actieve deelnemers voor de Werkplaats
Woon of onderneem je in of nabij het Dalfserveld, Nieuwleusen Buitengebied West, de Tolhuislanden of de Marsen? Ken je het gebied goed, weet je wat er leeft en wil je actief bijdragen aan de totstandkoming van de Gebiedsvisie? Ben je beschikbaar op vrijdagmiddag 9 juni, 30 juni, 8 september, 3 november én 15 december? Meld je dan vóór 20 mei aan als deelnemer voor de Werkplaats! Dit kun je doen door een mail te sturen naar info@bnbw.nl We zoeken 20 inwoners en ondernemers. Bij te veel aanmeldingen gaan we selecteren om tot een representatieve groep te komen. In de werkplaats wordt vooral nagedacht over wat het beste is voor het gebied, het gaat om de inhoud. Hier wordt samen ontdekt hoe de ander het gebied ziet. Dilemma’s worden blootgelegd en besproken en er worden denkbare alternatieven bedacht.

Gebiedsbrede informatie- en consultatie
Tussendoor worden een aantal gebiedsbrede informatie- en consultatiemomenten georganiseerd om informatie te delen en input op te halen. Zo worden ook de inwoners die niet direct aan tafel zitten betrokken en kunnen ze invloed uitoefenen. Het resultaat zal zijn dat iedereen expliciet van elkaar weet hoe ze het gebied zien en wat ze willen in de toekomst: samen hetzelfde gaan zien en samen hetzelfde gaan willen. Overheden kunnen hun besluiten zo baseren op de gedragen gebiedsvisie. Vanuit een gezamenlijk beeld wordt dan gestuurd op de veranderingen die voor de deur staan, op een manier die recht doet aan de aard en karakter van het gebied.

Deelnemen aan Vijf werkplaatsen
De vijf werkplaatsen zijn gericht op maken van inhoud en dat kunnen we het beste doen met mensen die een binding hebben met het gebied. Jullie weten wat de kenmerken en kwaliteiten zijn en wat de zorgen over en wensen voor de toekomst zijn. Door dit met elkaar op een open manier te bespreken en verder uit te werken hebben jullie een belangrijk aandeel in de inhoud van de gebiedsvisie. Jullie zijn daarom onmisbaar. Het zijn vijf werkplaatsen omdat het bedenken, bespreken en uitwerken tijd vraagt. Dat lukt eenvoudigweg niet in twee keer.

Dertig deelnemers en vijftien uur inzet verspreid over 2023
Met wie zitten we aan tafel en hoeveel tijd gaat dat kosten vraagt u zich waarschijnlijk af. De groep bestaat uit 30 deelnemers. We streven naar een representatieve groep bestaande uit inwoners en
ondernemers uit het gebied aangevuld met ambtenaren van de overheden. We zoeken ten minste 20 inwoners en ondernemers. Daarbij streven we naar een evenwichtige verdeling over belangengroepen, kennis en een geografische spreiding. We komen vijf keer bij elkaar op een vrijdagmiddag. In totaal vragen we 15 uur inzet van jullie tussen juni en december van dit jaar. Hierbij is wel nadrukkelijk de wens om ze alle vijf bij te wonen. Continuïteit is belangrijk zowel voor de inhoud als voor de dialoog met andere deelnemers. Onderaan deze toelichting staan de data. Wij vragen geen voorbereiding vooraf en na afloop krijgt u ook geen huiswerk.

Aanmelden via lokale vertegenwoordiger
De gebiedsvisie is een coproductie van de belangenorganisaties en de overheden en daarbij hebben de belangenorganisaties de taak op zich genomen om deelnemers te werven. Zij staan dicht bij de inwoners en ondernemers. Dus ken je het gebied (goed), wil je samen met anderen nadenken over de toekomst en ben je instaat om goed naar andere te luisteren doe dan mee.

Aanmelden kan bij de BNBW
(info@BNBW.nl).Denk je nu ik heb nog wel een paar vragen dan snappen we dat. Ook dan kun je terecht bij (Brenda Vrieling 06-11392620). Uiterlijk 20 mei willen we de groep deelnemers compleet hebben dus wacht niet te lang.

Wanneer zijn de werkplaatsen
De vijf werkplaatsen zijn gepland op vrijdagmiddag:
1. 9 juni
2. 30 juni
3. 8 september
4. 3 november
5. 15 december
We starten rond 13 uur, de locatie zal in het gebied zijn maar waar precies weten we nog niet.

Artikel delen: