Bouwen met landbouwgewassen

VILSTEREN – Op 13 april werd in Vilsteren de tweede bijeenkomst gehouden over de kansen voor biobased bouwen in het Vechtdal. Ruim 25 geïnteresseerden, waaronder agrariërs, architecten, houtbeheerders en het waterschap gaven acte de présence. Het verbouwen van gewassen die kunnen dienen voor bouwmateriaal in de huizenbouw staat volop in de belangstelling en kan in belangrijke mate bijdragen aan de klimaatopgave.

 

Daarnaast levert deze richting in de landbouw nieuwe mogelijkheden op voor onze boeren.

Waar de eerste bijeenkomst vooral in het teken stond van kennismaking, werd dit keer de verdieping opgezocht met vragen als:

  • Naar welke kant zal de landbouw zich ontwikkelen?
  • Hoeveel ruimte is er concreet beschikbaar voor de teelt van vezelgewassen?
  • Wat zou een overheid kunnen betekenen?
  • Hoeveel CO2 wordt bespaard door de toepassing van biobased materialen?
  • Hoe krijgen we goede ‘crossovers’ met elkaar vanuit de diverse invalshoeken en belangen?

Als eerstvolgende stap zullen enkele onderwijsinstellingen met elkaar bezien hoe studenten ingezet kunnen worden bij het beantwoorden van deze vragen. Wordt vervolgd dus!

De bijeenkomsten voor biobased bouwen worden georganiseerd door de OVKK en Stimuland. Neem voor meer informatie contact op met ons bestuurslid Bert van der Moolen: BMO@xs4all.nl.

Artikel delen: