De Wiekelaar: herberg voor het dorp - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

De Wiekelaar: herberg voor het dorp

OUDLEUSEN – Ontmoetingscentrum De Wiekelaar in Oudleusen is een multifunctioneel gebouw dat naast vergaderfaciliteiten meerdere functies herbergt. De zaalsport vindt er een plek, maar ook de bibliotheek, de fysiotherapeut, een peuterspeelzaal en de buitenschoolse kinderopvang. Aangrenzend bevindt zich bovendien de basisschool Cazemier.

De oorsprong van De Wiekelaar dateert van 1967, toen het nog een verenigingsgebouw was. Meerdere verbouwingen mondden tenslotte uit in een grootscheepse verbouwing, waarmee in 2011 het Kulturhus tot stand kwam. Drie bestaande gebouwen, de school, het buurtcentrum en de sporthal werden samengevoegd door middel van een grote gemeenschappelijke ontvangstruimte. Het project was een pilotproject op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaam of niet: een nieuw energiecontract heeft met zich meegebracht dat het bestuur kampt met torenhoge energietarieven. Om de exploitatie in de toekomst beheersbaar te houden maakt De Wiekelaar gebruik van de Regeling Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel. Er is contact gelegd met de provinciale duurzaamheidscoach en het bestuur heeft deelgenomen aan trainingen voor deskundigheidsbevordering.

De Wiekelaar beschikt over een beheerder in loondienst, die wordt bijgestaan door een team van vrijwilligers. De ervaring leert dat het steeds lastiger wordt om hiervoor voldoende animo te vinden. Verder heeft De Wiekelaar een volledige horecavergunning.

De gemeente Dalfsen wil bereiken dat de vijf accommodaties binnen de gemeentegrenzen meer met elkaar gaan samenwerken. Onlangs heeft daarvoor een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden.

Wie wil meedoen aan de genoemde trainingen in het provinciale Ontzorgingsprogramma: in juni volgt er opnieuw een serie.

Artikel delen: