Uitnodiging openbare raadsvergadering 27 november 2023

Uitnodiging openbare raadsvergadering 27 november 2023

DALFSEN – De gemeenteraad vergadert op maandag 27 november 2023 om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Online meekijken kan ook via ris.dalfsen.nl.

Agenda:

Akkoordstukken

  1. RKC-onderzoek armoedebeleid
  2. Verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
  3. Delegatiebesluit Omgevingsplan
  4. Adviesrecht en participatie onder Omgevingswet
  5. Nota economisch beleid

Bespreekstukken

  1. Uitvoering motie woningtypen Oosterdalfsen Noord
  2. Zienswijze begrotingswijziging GGD IJsselland

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: ris.dalfsen.nl.

Spreekrecht inwoners

U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan en over agendapunten 1 tot en met 7. Om gebruik te maken van het spreekrecht kunt u zich uiterlijk 27 november 12.00 uur aanmelden via griffie@dalfsen.nl. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht, kijk voor een toelichting op de website of neem contact op met de griffier via griffie@dalfsen.nl.

Artikel delen: