‘Watersubsidie’ voor ideeën om te genieten van water”

‘Watersubsidie’ voor ideeën om te genieten van water”

REGIO – Met het beschikbaar stellen van subsidie voor recreatieve ideeën op of rond water, wil Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) deze initiatieven ondersteunen. Hiermee beoogt het waterschap wensen van bewoners, verenigingen, onderwijsinstellingen of stichtingen te stimuleren en een bijdrage te leveren aan initiatieven om te genieten van water.

Lees verder »

21 miljoen voor oa verkeersveilige regio

REGIO  – Overijssel investeert in een bereikbare en verkeersveilige regio, ook in Dalfsen. Gedeputeerde Staten stellen voor 2019 een bedrag van 21 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke mobiliteitsprojecten in Overijssel op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. Deze projecten zorgen voor een betere kwaliteit van fietsverbindingen, doorstroming van het verkeer en het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

Lees verder »

CDA Dalfsen wil inzicht

CDA Dalfsen wil inzicht

DALFSEN – CDA Dalfsen wil inzicht in toekomstige ontwikkelingen van boeren. Het CDA in Dalfsen heeft raadsvragen gesteld over het inzicht van de gemeente in de toekomstige ontwikkelingen van agrarisch ondernemers. De partij wil weten of Dalfsen mogelijk een onderzoek wil starten om de situatie op het platteland in kaart te brengen.

Lees verder »