Laatste nieuws uut Den Haag

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Lees meer

 

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers komende week van start
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn vandaag bekend gemaakt. Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, tijdens de coronacrisis met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.

Lees meer

 

Maatregelenpakket cultuursector: huur rijksmusea opgeschort met drie maanden
De huur van rijksgesubsidieerde musea wordt met drie maanden opgeschort. Hiermee wordt hen financiële ruimte geboden ten tijde van de coronacrisis. De maatregel is onderdeel van een aanvullend pakket voor de cultuur- en creatieve sector, waarover minister Van Engelshoven (Cultuur) vandaag een brief aan de Tweede Kamer stuurde.

Lees meer

 

112 patiënten overleden, 1.172 nieuwe patiënten, in totaal 8.603 positief geteste personen
Sinds gisteren zijn 1.172 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 8.603. Onder hen zijn 2.500 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

Lees meer

 

Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel digitale besluitvorming voor advies naar de Raad van State te zenden. Doel van dit wetsvoorstel is om gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk de mogelijkheid te geven om naast digitale beraadslaging ook digitaal besluiten te nemen. Zo kan het lokaal bestuur in de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het Coronavirus zoveel mogelijk blijven functioneren.

Lees meer

 

Benoeming korpschef Nationale Politie
De heer mr. H.P. (Henk) van Essen is benoemd tot korpschef van de Nationale Politie.

Lees meer