De familie van Hessem zocht hun geluk in Zuid Afrika - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

De familie van Hessem zocht hun geluk in Zuid Afrika

DALFSEN – Hier wat weetjes. Aan het woord is Ria van Hessem.  Nu ze een expositie heeft bij het Boskamp, raken  we ook aan de praat over vroeger. Om te beginnen, zegt Ria, ben ik in maart 1946 geboren in het huisje  de  ‘Wildzang’ in het  Sterrebos, welke nu eigendom is van Jeroen Krabbé.

Mijn ouders Bertus en Lien, konden na de oorlog in 1945, toen ze trouwden, geen huis vinden en hebben toen het zomerhuisje de ‘Wildzang’ gehuurd van de familie Lutje Schipholt. Van september 1945 tot april/mei 1946 hebben we daar toen gewoond.

Daarna moesten we er weer uit, want het vakantie seizoen brak aan en het huisje werd weer verhuurd aan zomergasten. Daar stonden mijn ouders…….geen huis meer!

Met behulp van de toenmalige burgemeester werd de ‘Heidehut’  aan de Sterrebosweg (Toen nog D45, want straatnamen waren er nog niet) gevorderd. Het huisje stond echter te koop en was al min of meer verkocht.

Toen de nieuwe eigenaar er in wilde, bleek het dus bewoond. De koper, die vaak op de ‘BertJan’ verbleef, heeft toen van de koop afgezien.

Lees hier meer daarover….……

In de ‘Heidehut is mijn broertje Rob in 1948 geboren.
De familie Schrijver was toen onze buurman, daar hebben we heel goede herinneringen aan.

Mijn vader Bats(Bertus) van Hessem kon geweldig overweg met Jans Schrijver. En dat gold ook voor Lien mijn moeder en Marie Schrijver. Die heeft vaak aangegeven: daar hebben we hele fijne buren aan gehad.

Mijn vader heeft destijds nog het idee aan de hand gedaan van Jans je moet een camping beginnen. Daar zit toekomst in zei hij toen al. Daar is dus duidelijk naar geluisterd en hij heeft groot gelijk gekregen.

Familie Schrijver had een groot gezin en had het niet breed. Elke inkomstenbron was toen welkom.

In 1951 zijn we verhuisd naar de Baarsmastraat, waar we tot 1953 hebben gewoond.
Eindelijk hadden we een goede woning, maar toen waren mijn ouders al zo ver gevorderd met de plannen om te emigreren, dat we begin februari toch vertrokken.
Het is toen echter nog 14 dagen uitgesteld vanwege de watersnoodramp in Zeeland.

Waarom zijn mijn ouders vertrokken?

A…omdat er na de oorlog geen woningen waren.

B….omdat mijn vader voor een karig loontje als loodgieter werkte en ze een betere toekomst voor hun 4 kinderen wilden.
(dat laatste is gelukt.)

Van maart 1953 tot 1960 hebben we in Zuid Afrika gewoond.
Eerst in Pretoria en daarna in Vanderbijlpark.
Wij, het gezin van Hessem hebben er 7 jaar gewoond.

Een reden, waarom wij terug zijn gekomen, is het feit, dat mijn vader het niet eens was met de rassendiscriminatie.(we spreken over de jaren 50).

Zelf heb ik van 1958 tot 1960 in Engeland gewoond bij een oom en tante.
Toen mijn ouders terugkwamen ben ik ook weer naar Nederland gekomen.

Ook een reden was, dat ze voor ons hier meer mogelijkheden zagen qua opleidingen.
Elk kind uit het gezin van Hessem heeft zijn/haar plekje gevonden.
Beide  ouders zijn bijna 88 jaar geworden en zijn in 2011 en 2012 overleden.

Op de foto het huisje Heidehut die stond aan de Sterrebosweg, waar later de familie Endeman in kwam te wonen.

De expositie van Ria bij Het Boskamp kan vanwege de corona nu even niet bezocht worden, later  hopelijk wel, maar als u hier klikt, dan kunt u een compilatie zien van de kunstwerken van Ria.

Foto's 3
De familie van Hessem zocht hun geluk in Zuid Afrika - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
De familie van Hessem zocht hun geluk in Zuid Afrika - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: