Grammofoonmuseum kan verhuizen naar ’t Olde Gemientehuus - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Grammofoonmuseum kan verhuizen naar ’t Olde Gemientehuus

NIEUWLEUSEN – Het Grammofoonmuseum in Nieuwleusen kan zich voorbereiden op een verhuizing naar het Olde Gemientehuus. De raadscommissie was maandagavond vrijwel unaniem in haar enthousiasme over het plan, al plaatsen enkele fracties nog wel wat kanttekeningen bij de haalbaarheid.

Het Grammofoonmuseum, nu nog gehuisvest aan De Smeule 3, is een particulier initiatief van de plaatselijke ondernemer-in-ruste Jelle Bos. Die begon zo’n 45 jaar geleden met het verzamelen van oude grammofoons en platenspelers en bouwde daar een imposante en unieke collectie mee op. Maar de tachtiger Bos, die kleiner wil gaan wonen, zocht al enkele jaren naar mogelijkheden om het museum, in het souterrain van zijn woonhuis, elders onder te brengen. Eerdere pogingen ketsten echter steeds af, totdat de inmiddels gevormde Stichting Het Grammofoonmuseum in gesprek raakte met de gemeente Dalfsen.

Deze wilde het historische pand – een gemeentelijk monument – een nieuwe, bij voorkeur maatschappelijke of culturele bestemming geven. Het gebouw kwam grotendeels leeg te staan toen eerdere huurders het verlieten. Het gebouw is alleen nog in gebruik als trouwlocatie, een functie die van de gemeente behouden moet blijven.

“Er meldden zich verschillende belanghebbenden”, vertelde wethouder André Schuurman maandagavond. Tot de opties behoorden ook woningbouw met appartementen, horeca en kantoorruimte, maar de gemeente koos ervoor om het gebouw voor de somma van nul euro symbolisch aan Het Grammofoonmuseum over te dragen. “Dan krijgt het een maatschappelijke bestemming en kan de trouwlocatie, die in Nieuwleusen als heel belangrijk wordt ervaren, behouden blijven.” Voor de gemeente betekent het dat de onderhoudskosten van zo’n 25.000 euro per jaar komen te vervallen. Die neemt de stichting op zich, net als de kosten van de noodzakelijke verbouwing.

De meeste raadsfracties zijn enthousiast over het voornemen. “We behouden een kenmerkende plek met veel historie, de trouwlocatie blijft behouden en deze maatschappelijke functie is zeer passend voor deze locatie”, vatte PvdA-fractievoorzitter Leander Broere samen. De fractiewoordvoerders wensen de uit vrijwilligers bestaande stichting veel succes, maar enkelen tekenden er wel bij aan dat er veel werk verzet moet worden.

Evaluatie na vijf jaar

Rietje Lassche (ChristenUnie) drong er bij wethouder Schuurman op aan dat er na vijf jaar een schriftelijke evaluatie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Schuurman zegde dat toe. Ook deed hij de toezegging dat er binnenkort een document wordt opgesteld waarin wordt beschreven hoe de stichting het onderhoud voor zich ziet.

Ben Schrijver (D66) zou graag zien dat er in de overdrachtsakte een bepaling wordt opgenomen waarmee eventueel andere belangstellende maatschappelijke organisaties een mogelijkheid krijgen om als mede-huurder op te treden als het Grammofoonmuseum onverhoopt niet alle ruimte in het gebouw nodig heeft. Maar daar was wethouder Schuurman op voorhand geen voorstander van.

Wel biedt het koopcontract de mogelijkheid dat het museum onderverhuurt, maar de gemeente moet daar dan wel toestemming voor geven. “We houden dus greep op de ontwikkelingen”, aldus Schuurman. De overeenkomst heeft een looptijd van dertig jaar. Mocht het misgaan, dan vervalt het gebouw terug aan de gemeente. Welke risico’s loopt de gemeente, wilde CDA’er Roel Kouwen weten. “We lopen altijd een beperkt risico”, meldde Schuurman. “Dat zit hem dan met name in eventueel achterstallig onderhoud; eventuele schulden van de stichting komen niet voor onze rekening.”

Hamerstuk

Het voorstel gaat als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering over twee weken. Daar valt het definitieve besluit. Wellicht dat D66 nog met een amendement komt om een wijziging in het voorstel te verwerken aangaande de partnerverhuur.

De stichting heeft wel een begroting ingediend, maar heeft nog niet de financiële middelen. Ook hoopt men dat meer vrijwilligers zich melden om de klus te klaren, meldde penningmeester Gerard Oortwijn, die gebruik maakte van het inspreekrecht. Maar hij is daar hoopvol over: Alleen al de aankondiging van dit onderwerp op de raadsagenda heeft ons acht nieuwe vrijwilligers opgeleverd.”

Foto's 3
Grammofoonmuseum kan verhuizen naar ’t Olde Gemientehuus - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Grammofoonmuseum kan verhuizen naar ’t Olde Gemientehuus - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: